READLY: RÖRELSERESULTATET BLEV -44,4 MLN KR 1 KV

2022-05-05 07:36:50

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Det digitala magasinbolaget Readlys rörelseresultat uppgick till -44,4 miljoner kronor i det första kvartalet 2022 (-56,9). Rörelsemarginalen var -30,9 procent (-55,9).

Bruttomarginalen landade på 34,0 procent jämfört med 33,2 procent föregående år.

Nettoomsättningen uppgick till 144 miljoner kronor (102). Försäljningstillväxten var därmed 41,2 procent.

Antalet fullt betalande prenumeranter ökade med 17,2 procent till 465.456 (397.071) och den genomsnittliga intäkten per prenumerant var 97 kronor mot 91 kronor motsvarande kvartal föregående år.Direkt-SE