Aktie Readly levererade sin första rapport som noterat bolag på torsdagen. Bolagets vd Maria Hedengren säger i en intervju med Nyhetsbyrån Direkt att den första tiden på börsen varit positiv, trots den inledande turbulensen kring bolaget.

Readlys introduktion på Stockholmsbörsen den 17 september blev skakig. Bara tre dagar innan klockringning sade Bonnier News och Aller Media upp sina förlagsavtal och uppmärksamheten kring nykomlingen blev inte riktigt av den art som det var tänkt.

”Personligen kan jag tycka att det varit lite fel fokus med tanke på vad vi tidigare förklarade i fråga om hur vi påverkas eller inte påverkas av enskilda förlag. Samtidigt gav det oss en möjlighet att verkligen kommunicera kring vår affärsmodell. Folk hade ju möjlighet att dra tillbaka sina order, men vi blev ändå övertecknade”, säger Maria Hedengren.

Turbulensen till trots anser hon att den första tiden på börsen har varit en positiv upplevelse och framförallt att kapitalet från introduktionserbjudandet nu gett möjlighet att fokusera på att utveckla verksamheten, även om arbetet med börsintroduktionen tagit mycket tid i anspråk.

Under kvartalet har bolaget bland annat tecknat ett utökat avtal med Aftonbladet och Aller Media valde till slut att förnya avtalet med Readly efter uppsägningen. Maria Hedengren hyser fortfarande även förhoppningar om att locka tillbaka Bonnier.

Bonniers News chef Anders Eriksson sade i samband med att avtalet sades upp att det inte handlade om villkoren i avtalen, det vill säga ersättningsnivåer, utan att förlaget ville satsa på sina egna digitala produkter och att intäkterna från Readly inte var tillräckliga. Så frågan är hur stora chanserna är att Readly lyckas?

”Det är inget som jag kan säga här och nu, vi hoppas naturligtvis det. Jag kan ju konstaterat att vi i andra länder har haft större förlag som under perioder bestämt sig för att bara gå på egna kanaler men sedan kommit tillbaka”, säger Maria Hedengren och tillägger att ”tiden får utvisa, vi har haft ett bra samarbete med Bonnier”.

Under det tredje kvartalet ökade antalet fullt betalande kunder med närmare 30 procent. Intäkterna något mer, 34,8 procent, där skillnaden i relation till intäkterna till stor del beror på positiva effekter från de momssänkningar som genomfördes på en rad marknader under slutet av 2019. Justerat för momseffekt var försäljningsökningen 27,1 procent. Hur detta kommer att påverka tillväxten det fjärde kvartalet när momseffekten börjar avta är enligt vd svårt att sia om.

”Vi har inte publicerat någon framåtblickande förväntningar på finansiellt utfall, men vi känner oss trygga med att helåret kommer att ligga i linje med våra finansiella mål”, säger Maria Hedengren.

Vidare uppger vd:n att pandemin har haft en positiv effekt på intresset från förlagen för Readlys tjänst. Printupplagorna har påverkats negativt medan den digitala läsningen ökat. Hon pekar bland annat på Metro i Storbritannien som har tappat i upplaga när pendlingen till och från arbete kraftigt minskat.

”Dagstidningar har historiskt inte varit lika intresserade av att jobba med Readly, men alla förlag som inte har haft en bred digital strategi har nog tänkt om nu”, säger Maria Hedengren till Direkt.

Marknadens reaktion var initialt positiv på rapporten men efter en halvtimmes handel vände vinden och aktien var vid klockan 12.40 ned 0,8 procent. Sedan handelsdebuten har aktien gått sidledes och handlades vid samma tidpunkt i området runt introduktionskursen 59 kronor.