Bud Readlys oberoende budkommitté rekommenderar enhälligt aktieägarna att acceptera det höjda erbjudandet från Tidnings AB Marieberg (Bonnier News). Det framgår av ett pressmeddelande.

Den 26 januari offentliggjorde Bonnier News en höjning av priset i erbjudandet till 14:40 kronor per aktie och meddelade att acceptfristen förlängts ytterligare till den 9 februari 2023.

Den oberoende budkommittén noterar att Swedbank Robur, Beryl Capital Management och Tredje AP-fonden åtagit sig att acceptera det reviderade erbjudandet, vilket tillsammans motsvarar cirka 21,5 procent av det totala antalet aktier och röster i Readly.

Därutöver har Harry Klagsbrun, Samson Rock Capital och Livförsäkringsbolaget Skandia, ömsesidigt uttryckt sitt stöd för det reviderade erbjudandet och har icke bindande uttryckt avsikt att acceptera det budet, vilket skulle motsvara cirka 10,4 procent av aktierna och rösterna i Readly.

I enlighet med vad som ovan beskrivits har således aktieägare som totalt innehar cirka 31,9 procent av aktierna och rösterna i Readly, antingen genom avtal åtagit sig att, eller genom uttalanden uttryckt sin avsikt att, acceptera det reviderade erbjudandet.