RB: RÄNTEBANAN INDIKERAR HÖJNING SENARE DELEN AV 2024

2021-11-25 09:37:09

STOCKHOLM (Direkt) Riksbankens räntebana indikerar nu att reporäntan höjs under senare delen av 2024.

Det framgår av Riksbankens nya prognos. I den förra rapporten låg räntebanan på noll hela prognosperioden.

Enligt Infronts prognosenkät väntade nio av tio tillfrågade ekonomer att räntebanan nu skulle indikera åtminstone en något högre reporänta i slutet av prognosperioden.

"Direktionens prognos är att innehavet av värdepapper kommer att vara ungefär oförändrat under 2022 och att det därefter gradvis minskar. Prognosen är också att reporäntan höjs under senare delen av 2024. Med en sådan penningpolitik väntas inflationen vara vid målet även på sikt", skriver Riksbanken.


Räntebana      September    November      Diff
==============================================================
2021:4 0,00% 0,00% 0,00%
2022:1 0,00% 0,00% 0,00%
2022:2 0,00% 0,00% 0,00%
2022:3 0,00% 0,00% 0,00%
2022:4 0,00% 0,00% 0,00%
2023:1 0,00% 0,00% 0,00%
2023:2 0,00% 0,00% 0,00%
2023:3 0,00% 0,00% 0,00%
2023:4 0,00% 0,00% 0,00%
2024:1 0,00% 0,00% 0,00%
2024:2 0,00% 0,06% 0,06%
2024:3 0,00% 0,12% 0,12%
2024:4 0,19%
==============================================================

Bild: Riksbankens nya och tidigare räntebana


imageDirekt-SE