RB: INFLATIONEN FALLER TILLBAKA NÄSTA ÅR

2021-11-25 09:45:10

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Svensk inflation var 3,1 procent i oktober, men Riksbanken bedömer att inflationen faller tillbaka nästa år beroende på att energipriserna inte väntas stiga lika snabbt och att flaskhalsarna löses upp när tillväxten går in i en lugnare fas.

Det skriver Riksbanken i ett pressmeddelande i samband med räntebeskedet på torsdagen.

"För att inflationen ska vara nära målet på sikt krävs att kostnadstrycket ökar mer bestående. Därför behövs ett fortsatt stöd från penningpolitiken", skriver Riksbanken.

Riksbanken noterar också att smittspridningen ökar på flera håll i världen och vissa restriktioner har återinförts.

De kraftiga fallen i BNP i början av pandemin är i huvudsak återhämtade, både i omvärlden och i Sverige.

De tvära kasten i efterfrågan som följde när stora delar av samhällslivet först stängdes ned och sedan öppnades upp igen har skapat flaskhalsar. Till exempel har råvarupriserna stigit, företagen har problem med leveranser och det råder brist på arbetskraft i delar av tjänstessektorn.

"Detta skapar motvind för tillväxten på kort sikt och har, i kombination med snabbt stigande energipriser, lett till att inflationen stigit på många håll i världen", skriver Riksbanken.Direkt-SE