Raysearch ökar vinsten

Publicerad 2014-05-16 08:00

Rapport Det ser ljust ut för medicinteknikbolaget Raysearch som rapporterar att orderingången steg kraftigt i första kvartalet. Samtidigt ökade resultatet efter skatt.

Medicinteknikbolaget Raysearch redovisar ett resultat efter skatt på 5,9 miljoner kronor för det första kvartalet 2014 (5,2). Resultatet per aktie uppgick till 0:17 kronor (0:15).

Nettoomsättningen uppgick till 54 miljoner kronor (47,9).

Rörelseresultatet blev 6,2 miljoner kronor (8,1) och kassaflödet uppgick till -3,4 miljoner kronor (0,6).

Orderingången ökar

Orderstocken för Raysearch dosplaneringssystem Raystation uppgick till 61,2 miljoner kronor under det första kvartalet, varav 40,3 miljoner kan omsättas under 2014.

Det skriver Raysearch i sin kvartalsrapport på fredagsmorgonen.

Orderingången för Raystation ökade till 35 miljoner kronor under första kvartalet, jämfört med 7 miljoner motsvarande kvartal förra året.

”Exempelvis fick vi flera order från USA, Kina och Sydkorea och vår första order i Storbritannien. Nu har över 110 kliniker i 18 länder köpt Raystation”, säger vd Johan Löf i rapporten.

Under kvartalet gjorde Raysearch många fler installationer av Raystation än under första kvartalet förra året vilket ledde till kraftigt ökade intäkter från Raystation. Det motverkades av att försäljningen via partners sjönk under kvartalet vilket förklaras av att Philips och Nucletron sålde sämre än under första kvartalet 2013, skriver bolaget.

Intäkterna via IBA Dosimetry ökade medan intäkterna från Varian var oförändrade.

Totalt sett steg intäkterna med 12,7 procent till 54,0 miljoner kronor under första kvartalet (47,9). Rörelseresultatet sjönk något till 6,2 miljoner kronor (8,1). Resultatförsämringen förklaras framför allt av kostnader för uppbyggnaden av en infrastruktur för försäljning, marknadsföring och service av Raystation.