RAYSEARCH: RESULTATET EFTER SKATT BLEV -16,5 MLN KR 2 KV (NY)

2021-08-25 07:58:42

(Tillägg: kommentar från vd)

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Medicinteknikbolaget Raysearch redovisar ett resultat efter skatt på -16,5 miljoner kronor för det andra kvartalet 2021 (-9,2). Resultatet per aktie uppgick till -0:48 kronor (-0:27).

Nettoomsättningen uppgick till 155 miljoner kronor (164).

Rörelseresultatet blev -22,5 miljoner kronor (-10,9) och kassaflödet uppgick till -74,4 miljoner kronor (65,9).

Orderingången var 190 miljoner kronor (177).

Covid-19 hade en negativ påverkan på försäljning även under det andra kvartalet. Marknadsförutsättningarna var särskilt utmanande i Europa och Nordamerika, medan ett bättre marknadsläge sågs i Asien, skriver vd:n Johan Löf i rapporten.

I takt med vaccinutrullningen kommer Raysearch öka försäljningsaktiviteter under kommande kvartal, bland annat genom deltagande i Estro på plats i Madrid i augusti samt Astro i Chicago i oktober.

"Eftersom det är osäkert hur länge pandemin kommer att påverka Raysearchs intäkter negativt, kommer vi nu även att fokusera ännu mer på våra kostnader. Vi avser att på olika sätt anpassa verksamheten för att åstadkomma väsentliga kostnadsbesparingar", uppger Johan Löf.

Under de närmaste kvartalen kommer dock rörelsekostnaderna öka jämfört med samma period för ett år sedan, huvudsakligen för att ett flertal produktlanseringar har lett till ökade avskrivningar. Försäljningsaktiviteter och ett ökat resande kommer också medföra högre rörelsekostnader.

"Sammantaget kan lönsamheten komma under fortsatt press på kort sikt, innan försäljningen återgår till det normala och kostnadsbesparingarna slår igenom", kommenterar vd:n.Direkt-SE