RAYSEARCH: RESULTATET EFTER SKATT BLEV -16,5 MLN KR 2 KV

2021-08-25 07:49:36

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Medicinteknikbolaget Raysearch redovisar ett resultat efter skatt på -16,5 miljoner kronor för det andra kvartalet 2021 (-9,2). Resultatet per aktie uppgick till -0:48 kronor (-0:27).

Nettoomsättningen uppgick till 155 miljoner kronor (164).

Rörelseresultatet blev -22,5 miljoner kronor (-10,9) och kassaflödet uppgick till -74,4 miljoner kronor (65,9).

Orderingången var 190 miljoner kronor (177).Direkt-SE