Vinst för Raysearch

Publicerad 2014-11-27 08:22

Rapport Medicinteknikbolaget vänder till vinst i tredje kvartalet, med stöd av en kraftigt stigande omsättning.

Medicinteknikbolaget Raysearch redovisar ett resultat efter skatt på 13,2 miljoner kronor för det tredje kvartalet 2014 (-15,1). Resultatet per aktie uppgick till 0:39 kronor (-0:44).

Nettoomsättningen uppgick till 71,6 miljoner kronor (39).

Rörelseresultatet blev 18,2 miljoner kronor (-15) och kassaflödet uppgick till -2,7 miljoner kronor (-8,7).