Vinsten rusar för Raysearch

Publicerad 2015-05-08 07:55

Rapport Medicinteknikbolaget mer än fyrdubblar vinsten i första kvartalet. Även orderingången ökar kraftigt.

Medicinteknikbolaget Raysearch redovisar ett resultat efter skatt på 25,0 miljoner kronor för det första kvartalet 2015 (5,9). Resultatet per aktie uppgick till 0:73 kronor (0:17).

Nettoomsättningen uppgick till 87,7 miljoner kronor (54).

Rörelseresultatet blev 33,1 miljoner kronor (6,2) och kassaflödet uppgick till 7,8 miljoner kronor (-3,4).

Orderingången exklusive serviceavtal uppgick till 86,3 miljoner kronor (54,8), varav Raystation stod för 69,1 miljoner kronor (34,7). Orderstocken för Raystation uppgick till 30,6 miljoner kronor (61,0).