Aktie Lars Wollung, ordförande, och Johanna Öberg, styrelseledamot och ledamot i revisionsutskottet, kommer den 30 september att lämna Raysearchs styrelse. Det framgår av ett pressmeddelande.

Båda har tidskrävande operativa uppdrag och anger dessa som grund för beslutet, skriver Raysearch.

Styrelsen har beslutat att utse Hans Wigzell till ny ordförande och avser även att rekrytera ytterligare medlemmar. Lars Wollung kommer att under en övergångsperiod kvarstå som rådgivare för att säkerställa tillfredsställande överlämning till nya ordföranden, enligt pressmeddelandet.