RaySearch Laboratories: Styrelseordförande och ledamot i RaySearchs styrelse avgår

2022-09-15 15:50:00

"Det har varit en ära att få delta i RaySearchs utveckling med fascinerande produkter för att bekämpa cancer. Uppdraget tar dock alltför mycket tid och då är det naturligtvis bäst för bolaget att jag lämnar. Jag önskar RaySearch all lycka till med en strålande utveckling framöver," säger Lars Wollung.

"Det har varit oerhört spännande att arbeta med RaySearch. På grund av utökad omfattning av mitt vd-uppdrag har jag valt att dra ned på styrelseengagemang, men jag önskar bolaget, ledningen och mina styrelsekollegor fortsatt framgång att nå visionen 'en värld där cancer besegrats'," säger Johanna Öberg.

Johan Löf, grundare och vd, RaySearch: "Jag vill passa på att tacka Lars och Johanna för deras arbete och engagemang i RaySearch och önskar dem lycka till framöver. Jag ser även fram emot att arbeta med Hans som ordförande. Som läkare, professor emeritus och tidigare rektor för KI har han en unik bredd inom medicin och medicinsk teknik. Dessutom har han suttit i RaySearchs styrelse sedan 2004 och känner företaget mycket väl."

Denna information är sådan information som RaySearch Laboratories AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 15 september 2022 kl 15.50 CEST.  

Cision