RAYSEARCH: FÖRBÄTTRAT RESULTAT OCH OMSÄTTNING I PREL-SIFFROR

2022-05-13 14:56:51

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Raysearch, en leverantör av bland annat dosplaneringssystem inom strålterapisystemsektorn, redovisar ett rörelseresultat på 29 miljoner kronor (12), enligt preliminära siffror för det första kvartalet 2022. Samtidigt ökar omsättningen med 28 procent till 208 miljoner kronor (162).

Det framgår av ett pressmeddelande.

Den högre omsättningen under kvartalet förklaras huvudsakligen av att covid-19-pandemin håller på att ebba ut, vilket lett till markant förbättrade marknadsförutsättningar och därmed ökad licensförsäljning.

Orderingången steg med 88 procent till 273 miljoner kronor (145) under kvartalet.Direkt-SE