RAYSEARCH: ÅTERHÄMTNING 2 KV LÅNGSAMMARE ÄN VÄNTAT ENL VD

2022-08-29 08:05:38

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Medicinteknikbolaget Raysearch uppger att marknaden fortfarande är nyckfull i efterdyningarna från pandemin, men bolaget ser dock att utvecklingen går åt rätt håll.

Det skriver Raysearchs vd Johan Löf i delårsrapporten.

"Under kvartalet såg vi en fortsatt gradvis återgång till normala förhållanden, om än inte riktigt i den takt vi hade förväntat oss", skriver han.

Efterdyningarna av covid-19-pandemin innebär bland annat att affärer tar längre tid att stänga än innan pandemin. Å andra sidan så avslutar bolaget affärer nu, till skillnad från under pandemin då de flesta låg på is, förklarar han.

Raysearchs bedömning är att marknaden kommer att fortsätta att vara förhållandevis nyckfull ett tag framöver, med svängningar mellan kvartalen. Trots fördröjningen i marknadens återhämtning är Raysearch-vd:n optimistisk inför framtiden.

"Med ett positivt kassaflöde och en orderstock som ökat till 1.540 miljoner kronor har vi en god grund att stå på för att kunna återgå till tillväxt under året", skriver Johan Löf.

Vidare påpekar han att den stora leveransen som gjordes till Medaustron under andra kvartalet haft liten inverkan på intäkter och resultat i kvartalet på grund av redovisningstekniska effekter. Enligt gällande redovisningsprinciper (IFRS 15) betraktas de två beställningarna som ett avtal, vilket leder till att intäkten blir 0,8 miljoner euro i andra kvartalet.

"Inom kontraktet återstår en ytterligare mjukvaruleverans till Österrike samt en leverans av samtliga produkter till Iran. Om och när båda dessa leveranser kan göras, och det osäkra läget avseende betalningar från Iran förbättrats, återstår omkring 11 miljoner euro i licensintäkter", skriver Johan Löf som påpekar att affären sammantaget är Raysearchs största hittills.Direkt-SE