Nedgångar på råvarumarknadenFoto: iStockphoto

Brant fall för oljepriset

Publicerad 2011-06-23 20:15

Priset på råoljan föll brant under torsdagshandeln samtidigt som basmetaller visade övervägande nedgångar.

Den internationella energimyndigheten IEA kommer att minska lager för att öka utbudet av råolja på marknaden och kompensera för det bortfall som oroligheterna i Libyen förorsakat.

IEA släpper 2 miljoner fat per dag under 30 dagar.

IEA bedömer att oroligheterna i Libyen har minskat utbudet med sammantaget 132 miljoner fat.

Noteringar cirka klockan 18.00 Råolja (pris/fat): WTI, första termin -4:53 USD 90:88 Brent, första termin -6:25 USD 107:96 Basmetaller (pris/ton, tremånadersterminer) Koppar -35 USD 8.980 Zink +3 USD 2.255 Aluminium -41 USD 2.509 Nickel -80 USD 22.070 Bly +3 USD 2.547 Tenn -274 USD 25.101 Ädelmetaller (pris/uns, spot) Guld -28:00 USD 1.520:55 Silver -1:12 USD 35:23 Jordbruksråvaror (pris/pund) Bomull, julitermin +0:0335 USD 1:6457

DIREKT