Rättelse av pressmeddelande från den 16 mars avseende Dedicares förvärv av H&P Search & Interim

2022-03-29 08:00:00

Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 29 mars 2022 kl. 08.00 (CEST).

Cision