RÄTTELSE: Acrinova AB (publ) ("Acrinova") meddelar förändringar i ledningsgruppen

2023-02-03 15:29:49

Lars Sonesson har arbetat som förvaltare på Acrinova sedan han anslöt till bolaget 2018. Sedan oktober 2022 har Lars haft en plats som adjungerad ledningsgruppsmedlem i bolagets ledningsgrupp, från och med 3 februari 2023 ersätter Lars Sonesson Cecilia Larsson som ordinarie medlem i ledningsgruppen.

Lars är utbildad driftstekniker vid Drifttekniska högskolan i Malmö/Lund. Hans tidigare befattningar har varit inom förvaltning och drift på Klövern, Jernhusen och Akelius.

"Acrinova fortsätter att växa. Att våra fastigheter förvaltas på bästa sätt, med stabila och långsiktiga hyresgäster är en grundbult i vår verksamhet. Med över 20 års erfarenhet av fastighetsbranschen och med otroligt god lokalkännedom är vi glada att välkomna Lars Sonesson till Acrinovas ledningsgrupp" säger VD Ulf Wallén.

Efter förändringen består ledningsgruppen av följande personer:

-          Ulf Wallén, VD

-          Weronica Greberg, CFO

-          Måns Broberg, transaktionsansvarig

-          Stephanie Lilja, marknads- och hållbarhetsansvarig

-          Lars Sonesson, förvaltare

Informationen lämnades, genom nedanståendes kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 3 februari 2023 kl.13:30.

Cision