Rättelse I Privata Affärer nr 11 nämns en förhandling mellan Hyresgästföreningen i Stockholm och Heba. Det ger intryck av att förhandlingen är avslutad. Rätt är att förhandlingen fortfarande pågår.