Rapport Investmentbolaget Ratos släppte på torsdagskvällen rapporten i förtid. Den innehöll nämligen dåliga nyheter i form av en rejält sänkt utdelning på grund av svagt resultat.

Ratos resultatet före skatt uppgick till -747 miljoner kronor (-597) i det fjärde kvartalet.

Det framgår av den rapport som Ratos tidigarelagt och som offentliggjordes sent på torsdagskvällen med anledning av att styrelsen kommer att föreslå en utdelning om 0:50 kronor per aktie, ned från 2:00 kronor föregående år.

Utdelningsförslaget syftar till att ”vidmakthålla Ratos goda finansiella position mot bakgrund av resultatet för 2018”, skriver Ratos.

Nettoresultatet, hänförligt till moderbolagets aktieägare, uppgick till -448 miljoner kronor helåret 2018.

”Utdelningsförslaget ska ses mot bakgrund av att Ratos ska kunna stå starkt för framtiden samt Ratos finansiella utveckling under 2018. Det ger oss större utrymme att utnyttja de möjligheter som kan uppstå”, säger Ratos styrelseordförande Per-Olof Söderberg i ett pressmeddelande.

Ratos redovisar ett resultat efter skatt på -787 miljoner kronor för det fjärde kvartalet 2018 (-641). Resultatet per aktie uppgick till -2:46 kronor (-2:01).

Resultatet tyngs av en nedskrivning om 600 miljoner kronor för innehavet i växtkedjan Plantasjen. Tidigare i veckan kom beskedet att Plantasjens vd Daniel Juhlin fått sparken från bolaget.

”Ett planerat kapitaltillskott genomfördes i Plantasjen i januari 2019 om 200 MNOK för att sänka belåningsgraden i bolaget”, framgår det vidare av rapporten.