Dumpar ägandet i spritbolaget

Publicerad 2017-03-20 09:08

Aktie Ratos har sålt sitt kvarvarande innehav i det norska spritbolaget Arcus, meddelar investmentbolaget via ett pressmeddelande.

Innehavet, motsvarande 23,6 procent av aktierna i Arcuus, såldes till de befintliga ägarna Canica och Sundt till priset 47,40 norska kr per aktie, totalt 762 miljoner norska kr. Det ger en exitvinst som Ratos bedömer till cirka 30 miljoner kr.

Arcus börsnoterades i december 2016 och då startades en inlåsningsperiod för Ratos innehav på sex månader. Men Ratos har nu alltså sålt efter cirka tre månader.

”Försäljningen har utförts med samtycke från Skandinaviska Enskilda Banken AB och ABG Sundal Collier ASA, som agerade Joint Global Coordinators i samband med Arcus börsnotering. Canica AS och Sundt AS har gått med på att ta över den lock-up, vilken ursprungligen ingåtts av Ratos vid tidpunkten för börsintroduktionen, för resterande tid av den existerande lock-up perioden”, skriver Ratos i måndagens pressmeddelande.

”När Canica AS, som är Arcus näst största ägare och en investerare som vi har stor respekt för, kontaktade oss och gav ett erbjudande på vår ägarandel tyckte vi det var lämpligt att lämna över till en ny huvudägare”, säger Mikael Norlander, investeringsansvarig på Ratos, enligt pressmeddelandet.