Klart att Ratos säljer biograferna

Publicerad 2015-04-28 07:53

Bolag Ratos säljer biografföretaget Nordic Cinema Group till Bridgepoint.

Försäljningspriset uppgår till cirka 4,7 miljarder kronor, varav Ratos andel är cirka 1,7 miljarder. Försäljningen ger en exitvinst om cirka 900 miljoner och en årlig genomsnittlig avkastning om cirka 42 procent. Försäljningen är villkorad av berörda myndigheters godkännande.

Det framgår av ett pressmeddelande.

Nordic Cinema Group bildades genom en sammanslagning av Bonnierägda SF Bio och Ratosägda Finnkino och är i dag den ledande biografaktören i Norden och Baltikum med 66 helägda biografer med 444 salonger i cirka 50 större städer samt delägare i ytterligare 48 biografer.