Affär Ratos säljer affärsinformationsföretaget Bisnode till det amerikanska börsnoterade bolaget Dun & Bradstreet.

Ratos får cirka 3,9 miljarder kronor för sin 70-procentiga andel och gör en reavinst om cirka 2 miljarder kronor.

Av köpeskillingen utgörs 25 procent, alltså cirka 1 miljard kronor, av aktier i Dun & Bradsteet som är noterat på New York-börsen.

Även den andra delägaren av Bisnode, Bonnier, säljer sin andel och den var på 30 procent.