RATOS: PLANTASJEN IMPONERADE, RÅVARUKOSTNADER SÄNKTE EBITA DIAB

2021-07-16 07:22:41

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Ratos bolagsgrupp ökade ebita-resultatet med 1 procent i det andra kvartalet men justerat för det avyttrade Bisnode ökade ebita med 11 procent.

"Samtliga bolag i Ratosgruppen utvecklades väl förutom Diab. Resultattillväxten var särskilt stark i Aibel, TFS, HL Display, Oase Outdoors, Speed Group, Airteam och LediL. Plantasjens resultatförbättring om 62 miljoner kronor i kvartalet är särskilt imponerande, givet utmaningar med stängda butiker och ofördelaktigt väder i början av kvartalet som medförde att försäljningen minskade med 2 procent", skriver vd Jonas Wiström i rapporten och konstaterar att det var det åttonde kvartalet i rad med tillväxt i ebita.

Bakom Plantasjens förbättring står bland annat lägre kostnader för logistik och förbättrad sortimentsmix.

Ebita-resultatet i Diab minskade med 85 procent i kvartalet. Det beror enligt vd på bland annat stora utmaningar från stigande råvarupriser samt att efterfrågan på vindkraftsmarknaden sjönk på grund av borttagna subventioner i framför allt Kina.

"Kombinationen av att man under kvartalet inte fått genomslag för genomförda prishöjningar och den minskade försäljningen ledde till ett kraftigt resultatfall", skriver Jonas Wiström.

Påverkan från pandemin har fortsatt att avta för ett flertal bolag medan Aibel och Hent har påverkats negativt av inreserestriktioner för utländsk arbetskraft med kostnader för bland annat förlängda byggtider som följd.Direkt-SE