Insider Ratos styrelseordförande Per-Olof Söderberg har via bolag köpt totalt 500.000 B-aktier i bolaget i tre transaktioner för en sammanlagd likvid om cirka 12,9 miljoner kronor. Det framgår av Finansinspektionens insynsregister.

Per-Olof Söderberg, som varit styrelseordförande i Ratos sedan december 2017, hade per den 31 mars 2019 14 miljoner A-aktier och nära 3,3 miljoner B-aktier och var då Ratos tredje största ägare, enligt ägardatatjänsten Holdings.

Han tillhör familjen Söderberg som är storägare i Ratos. Per-Olof Söderberg är också styrelseordförande i Söderberg & Partners.