Rapport Investmentbolaget Ratos redovisar ett resultat efter skatt på 55 miljoner kr för det tredje kvartalet 2018 (703). Resultatet per aktie uppgick till 0,00 kr (2,13). Aktien faller hårt på förmiddagsbörsen, ned cirka 13 procent.  

Resultatet före skatt uppgick till 88 miljoner kronor (741).

Totalavkastningen uppgick till -3 procent för aktien under perioden.

Många av bolagen i Ratos portfölj går fortfarande knackigt och det gäller inte minst Plantasjen och Diab.

Det är budskapet från Ratos vd Jonas Wiström i rapporten för det tredje kvartalet.

”Resultatet i bolagsportföljen för det tredje kvartalet försämrades jämfört med motsvarande period föregående år på grund av försämrade resultat i Diab och Plantasjen. Ett flertal av de övriga portföljbolagen har fortsatt svag utveckling i kvartalet och utmaningarna i bolagsportföljen förblir därmed stora”, skriver han.

Ebita-resultatet i bolagsportföljen minskade från 180 miljoner kronor till 117 miljoner, trots en omsättningsökningen på sammantaget 9 procent.

”Plantasjen påverkades negativt av det varma vädret och torkan under den viktiga försäljningsmånaden juli. Ett mer normalt väder i augusti och september resulterade i något bättre försäljning än motsvarande period föregående år, men dessa månader kan inte säsongsmässigt kompensera för en julimånad”, skriver Ratos vd.

Plantasjens ebita-resultat var -45 miljoner norska kronor i det tredje kvartalet (-7), inklusive en jämförelsestörande post om 15 miljoner norska kronor.

Diabs ebita-resultat var -60 miljoner kronor, inklusive en jämförelsestörande post om -29 miljoner kronor.

”Diab redovisade ett kraftigt försämrat resultat pga pågående omstruktureringar, låg intern effektivitet samt en svag vindraftsmarknad som dock visade tydliga tecken på att förbättras under kvartalet”, skriver Jonas Wiström om Diab.

Aibel, Bisnode och HL Display hör till undantaget med positiv resultatutvecklingen, enligt vd-ordet.