Rapport Investeringsbolaget Ratos redovisar ett resultat efter skatt på 383 miljoner kronor för det fjärde kvartalet 2021 (97). Rörelseresultatet var 379 miljoner kronor (198).

Det justerade rörelseresultatet var 215 miljoner kronor (198) medan det justerade resultatet efter skatt blev 220 miljoner kronor (97).

En utdelning om 1:20 kronor per aktie föreslås för helåret 2021 (0:95).

Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 234 miljoner kronor (724). Kassaflödet påverkades av en planerad lageruppbyggnad i affärsområdet Consumer. Förändringen jämfört med föregående år påverkades även av att Bisnode ingick i jämförelseperioden, påpekar Ratos.