SEB: Därför ser vi köpläge i Ratos

Publicerad 2016-02-10 13:39

Aktie SEB:s höjning av Ratos till köp från behåll är en konsekvens av att investmentbolagets aktie fallit mer än Stockholmsbörsen, och därmed handlas till betydlig rabatt gentemot både marknaden och SEB:s värdering av Ratosinnehaven.

Det skriver SEB på onsdagen i ett kundbrev, och anger riktkursen till 48 kronor; en sänkning från tidigare riktkurs på 54 kronor.

Banken nämner vidare på pluskontot att Ratos kassa på 4,2 miljarder kronor uppgår till nästan en tredjedel av börsvärdet. Visserligen medges att somliga innehav, särskilt Aibel, behöva kapitaltillskott: SEB:s estimat ligger på 1 miljard kronor till oljeservicebolaget, en summa som ungefärligen motsvarar vad Ratos delar ut per år: bolaget delade i fjol ut 3:25 kronor per de 325 miljoner stamaktier ägandet är fördelat på.

Detta betecknar SEB dock inte som en hållbar nivå: banken bedömer att Ratos intjäningskapacitet bara räcker till en hållbar utdelning på 2:50 kronor per aktie.

”Vi väntar oss att utdelningen för 2015 blir oförändrad”, skriver banken, men utesluter inte att den sänks givet vad som hände för tre år sedan: då nästan halverades utdelningen till 3:00 från 5:50 kronor.

Enligt SME Direkt väntar fem Ratosanalytiker en utdelning på i snitt 3:35 kronor, med ett par gissningar på oförändrad och ett par på en till 3:50 kronor höjd utdelning.

Angående mer räkenskapsmässiga rapportförväntningar spår SEB ett i princip oförändrat – minus 1 procent till 446 miljoner kronor – rörelseresultat (ebita justerat för Ratos ägarandelar) under det fjärde kvartalet 2015 jämfört med ett år tidigare. Kompositmaterialbolaget Diab väntas bidra mest positivt, medan Aibel, affärsinformationsbolaget Bisnode och järnvägsunderhållbolaget Euromaint spås redovisa kraftiga nedgångar.

Beträffande hälsotillståndet i Ratos olika innehav skriver SEB att ett antal innehav i portföljen går bra, ”men vi skulle vilja att de blir kvar”. Exempel: Arcusgruppen, MCC, Ledil, KVD och Nebula. Som mer problematiska betecknas Euromaint, HL Display, Aibel, AH Industries och Jøtul.

Ratos B var vid 13-tiden på onsdagen upp drygt 6 procent, från tisdagens stängningskurs på 41:05 till kring 43:50 kronor. OMXS30 var samtidigt upp 2,1 procent.

 

Diagram: Ratos B jämfört med OMXS30 sedan årsskiftet.

image

Källa: Infront