Ratos köper och sänker utdelning

Publicerad 2012-12-18 08:14

Nyheter Ratos beslutar att föreslå en ordinarie utdelning för 2012 om 3 kronor per aktie, vilket är en sänkning från fjolårets 5:50 kronor. Det framgår av ett pressmeddelande.

Det är till följd av tisdagsmorgonens förvärv av norska Aibel som styrelsen offentliggör förslaget om ordinarie utdelning för räkenskapsåret 2012.

”Styrelsen överväger inför varje utdelningsbeslut hur vi skapar mest värde för våra aktieägare på lång sikt – dela ut eller återinvestera i verksamheten. Vi har under hösten sett allt fler intressanta möjligheter att investera mer och förvärvet av Aibel är ett tydligt exempel på det”, kommenterar Ratos vd Susanna Campbell i pressmeddelandet.

Hon tillägger att bolaget avser fortsatt ha en god utdelningsnivå.

”3 kronor per aktie är en nivå som både ger utrymme för förvärv och för att skapa långsiktig tillväxt i både Ratos och i utdelningen”.

Ratos och Sjätte AP-fonden har via ett gemensamägt bolag tillsammans med norska industri- och finanskoncernen Ferd tecknat avtal om att förvärva samtliga aktier i Aibel, ett ledande norskt serviceföretag inom olja, gas och förnyelsebar energi.

Köpeskillingen (enterprise value) uppgår till cirka 8,6 miljarder norska kronor och Ratos tillför cirka 1,4 miljarder norska kronor i eget kapital.

Ratos investerade belopp påverkas av kassaflödet ”fram till closing”, heter det.

”Aibel verkar på en marknad i stark tillväxt, har långa kundrelationer, en unik affärsmodell, en stark orderbok och en driven ledningsgrupp, vilket totalt sett gör detta till en mycket intressant investering för Ratos. Vi ser samägandet med Ferd som en klar styrka i affären och hoppas att vi kan samarbeta än mer fortsättningsvis”, säger vd Susanna Campbell.

Ratos kommer äga 32 procent av Aibel, Sjätte AP-fonden 18 procent och Ferd 50 procent.

Aibel har cirka 8.000 anställda, varav 2.400 inhyrda, och verksamhet längs hela den norska kusten samt i Asien.

Under 2012 väntas Aibel omsätta cirka 10 miljarder norska kronor och ha en ebitda-marginal om cirka 9 procent. Aibel har i dag en orderbok om cirka 23 miljarder norska kronor och optioner om ytterligare 20 miljarder kronor.

Förvärvet är villkorat av berörda myndigheters godkännande och väntas slutföras under första kvartalet 2013.