Rapport Investmentbolaget Ratos redovisar ett rörelseresultat om 674 miljoner kr för det andra kvartalet (837). Ebita-resultatet, exklusive effekter från IFRS 16, uppgick till 670 miljoner kr (802).

”Det lägre resultatet förklaras främst av Hent som redovisade ett resultattapp på -169 miljoner kr varav -133 miljoner kom från projektnedskrivningar samtidigt som det andra kvartalet 2018 innehöll en reavinst på 65 miljoner kr i samband med försäljningen av Eiendomsinvest”, skriver bolaget.

Resultatet före skatt uppgick till 514 miljoner kr (731) och nettoresultatet landade på 416 miljoner kr (577).

Nettoomsättningen låg på 7.354 miljoner kr (6.869). Den organiska tillväxten i för bolagsportföljen uppgick till 9 procent.