Ratos vd får gå på dagen

Publicerad 2017-12-13 08:01

Aktie Private Equity-bolaget Ratos har utsett Jonas Wiström till ny vd samtidigt som Per-Olof Söderberg får rollen som ny styrelseordförande.

Den tidigare vd:n Magnus Agervald tillträdde så sent som den 14 november 2016 och han får nu gå på dagen.

Jonas Wiström tog över ordförandeposten efter Arne Karlsson under 2016. Han var tidigare vd på ÅF under många år.

Jan Söderberg får en ny post som vice styrelseordförande.

Styrelsens bedömning är att ”förändringarna är nödvändiga för att kunna skapa värde”.

”Styrelsen är inte nöjda med Ratos utveckling. För implementeringen av den nya strategiska inriktningen som framtogs under året anser vi att det behövs ett annat ledarskap”, sade Per-Olof Söderberg

Avgående Magnus Agervald har en uppsägningstid på tolv månader. Vederlaget under uppsägningstiden kommer att avräknas mot eventuella inkomster i nya uppdrag. Maximal total kostnad kommer att redovisas i samband med nästa delårsrapport.

Not: I ett tidigare telegram från Nyhetsbyrån Direkt angavs felaktigt att Agervald tillträdde i november 2017.