Ratos gör miljardnedskrivning

Publicerad 2016-10-14 08:05

Aktie Ratos kommer i rapporten för det tredje kvartalet att genomföra nedskrivningar av bokförda värden om sammantaget cirka 1,7 miljarder kronor.

”Nedskrivningen är hänförlig till portföljbolagen Aibel, AH Industries, Biolin Scientific, Euromaint och Jøtul”, skriver Ratos.

Cirka 1,1 miljarder kronor hänförs till det norska oljeservicebolaget Aibel, och Ratos hänvisar till tuffa marknadsförhållanden och svag resultatutveckling inom dessa bolag.

Exakta beloppet för nedskrivningen fastställs i rapporten för det tredje kvartalet och kommer att belasta Ratoskoncernens nettoresultat, heter det vidare.

”Nedskrivningen påverkar inte gällande helårsutsikter för den totala portföljens sammantagna operativa resultatutveckling som förväntas vara något lägre än föregående års resultat, justerat för Ratos ägarandel”, säger den tillförordnade vd:n Lars Johansson i en kommentar.