Bud Ratos har på onsdagen fått godkännande från svenska Konkurrensverket och norska Konkurransetilsynet för förvärvet av Semcon. Det framgår av ett pressmeddelande.

”Till följd av detta är fullföljandet av erbjudandet inte längre villkorat av erhållande av tillstånd från konkurrensmyndigheter eller andra myndigheter. De övriga villkoren som uppställs av Ratos förblir som de anges i erbjudandet”, skriver Ratos.

Den 26 september 2022 lade Ratos ett bud på Semcon värt 157 kronor per aktie.

Acceptperioden för erbjudandet avslutas den 27 oktober 2022, men kan komma att förlängas, uppger Ratos.