Aktie Styrelsen för Ratos har beslutat att investmentbolaget ska kalla till en extra bolagsstämma den 22 oktober 2020 för att besluta om en utdelning om 0:65 kronor per aktie för räkenskapsåret 2019. Det framgår av ett pressmeddelande.

Det var den 30 mars som Ratos beslutade att dra tillbaka utdelningsförslaget mot bakgrund av instabiliteten på marknaden och osäkerhetsfaktorer om covid-19:s ekonomiska effekter på medellång sikt.

”Styrelsen har nu utvärderat bolagets finansiella utveckling och ställning och bedömer att ett återinförande av utdelningen är lämpligt”, heter det.

Vidare ska Ratos återbetala de statliga bidrag som har erhållits i Sverige kopplade till pandemin.