Räntemarknad (Uppdaterad) Det negativa sentimentet kopplade ett järngrepp om marknaderna i slutet av veckan, och en urstark amerikansk jobbrapport lyckades inte skapa mer än en knappt skönjbar blipp i utvecklingen.

Klassiska ”risk av”-markörer har blinkat ihärdigt: yenen stärks, guldet är upp och VIX-index stiger. Oljepriserna föll, med extra skjuts av att Ryssland vid Opec+-mötet motsatt sig ytterligare produktionsbegränsningar.

Tyska räntor sjönk 2-5 punkter med tioåringen ned till -0,72 procent, brittiska var ned upp till 11 punkter medan EMU-periferin steg med italienska räntor 6-7 punkter upp.

USA-räntorna sätter rekordlåga noteringar på löpande band. Den tvååriga amerikanska statsobligationen var ned 13 punkter till 0,44 procent medan tioåringen sjönk 22 punkter till 0,72 procent. Som lägst var den nere på 0,6572 procent. Som referens handlades tioåringen på 1,56 procent så sent som den 20 februari.

”Nollräntor är ingen barriär för någon obligationsmarknad i den utvecklade världen just nu. Det är en galen marknad, marknaden omdefinierar idén om riskspridning”, sade Shaun Roache på S&P Global Ratings till Bloomberg News.

Andelen statsobligationer som handlas till negativ ränta är nu uppe i cirka 14.400 miljarder dollar, efter att ha toppat på över 17.000 i augusti men sedan ha sjunkit till under 11.000 miljarder i början av 2020.

Centralbankerna i USA, Kanada, Kina, Australien, Thailand, Malaysia och Indonesien har alla sänkt räntan med tydlig hänvisning till coronaviruset, men inget har stoppat det negativa sentimentet.

”Fokus ligger mycket på spridningen av viruset utanför Kina och marknaden kommer nog inte att lugna sig förrän vi ser någon sorts topp. Detta kommer att pågå längre än vad de flesta av oss trodde”, sade Susan Buckley på QIC till Bloomberg News.

Antalet smittade globalt passerade på fredagen 100.000 personer. I USA har kongressen antagit ett paket om 7,8 miljarder dollar för att bekämpa coronavirusets spridning, vilket godkändes av Donald Trump på fredagen.

Vita husets ekonomiska rådgivare Larry Kudlow sade till CNBC att tillväxten kommer att dämpas i vissa sektorer men att de virusrelaterade problemen blir tillfälliga. De måste vänta och se innan de vet om mer finanspolitiskt agerande behövs.

Data har hamnat i bakgrunden då det anses daterat. Tyska industriorder steg 5,5 procent i januari, mer än väntat. En mycket stark jobbrapport i USA kunde heller inte stoppa nedgången. Antalet sysselsatta steg med 273.000 i februari, mer än väntade 175.000, och tidigare två månader reviderades upp. Arbetslöshetsnivån sjönk till 3,5 procent och timlönerna ökade med 3,0 procent i årstakt.

Capital Economics noterade att månadssiffran drogs upp av gynnsamt väder för bland annat byggsektorn. Arbetslösheten sjönk på grund av minskat arbetskraftsdeltagande, men nedgången är inte så mycket att fästa vikt vid givet tidigare månaders starka utfall för sysselsättning och arbetskraft. Timlönerna ökade i något mindre takt.

”Alla dessa data föregick däremot coronavirusets inverkan, så marknaderna kommer till stora delar ignorera det. Med den tioåriga statsobligationen som sjunker till nya rekordlåga noteringar och aktiemarknaderna under tryck igen i dag, så är det tveksamt om Fed kan väntas till nästa schemalagda möte i mitten av månaden för att leverera nästa sänkning”, skrev Capital Economics.

Commerzbank skrev att en möjlig kris i USA i alla fall kommer att möta en stark arbetsmarknad. Det senaste halvåret har sysselsättningen ökat i snitt med 230.000 och jobbtillväxten accelererat. Men utsikterna är osäkra.

”Skulle antalet smittade fortsätta att öka så kommer det troligen bli en broms för den amerikanska ekonomin, och dämpa arbetsmarknaden. Men Feds aggressiva respons kan dämpa den ekonomiska inverkan för USA”, skrev de.

Dollarn tappade till 105:30 mot yenen och 1:1350 mot euron, med dollarindex ned 1,6 procent på två dagar.

Dollarn har inte hållit i sin ”safe haven”-status utan ränteskillnaderna tagit överhanden. En rad Fed-ledamöter har flaggat för att de är redo för mer lättnader om det skulle visa sig bli nödvändigt, men marknaden har sprungit i förväg.

Enligt CME Fed Watch tool är sannolikheten för att Fed sänker med 75 punkter vid FOMC-mötet den 18 mars nu 95 procent.

Oxford Economics noterar att de policyansvariga i alla utvecklade ekonomier nu tvingas att agera.

”Men konventionell penning- och finanspolitik, likt Federal Reserves nödsänkning, kanske inte är tillräckligt. Nya angreppssätt kan behövas för att minska inverkan från viruset och skapa förutsättningar för en snabb uppgång när väl utbrottet avtar”, skrev de.

De konstaterar att 40 procent av konsumtionen är länkad till ”sociala situationer” som nu är i riskzonen när folk undviker folksamlingar. Här krävs riktade satsningar mot särskilt påverkade sektorer. Konventionella åtgärder kan också ha begränsad effekt på negativa utbudschocker för arbetsutbudet och policyn bör fokusera på inkomstskydd för arbetstagare och stöd för en återgång för produktionen. Det kan även bli dyrt att ge stöd till nyckelsektorer, och finanspolitiska regler kan komma att behöva lättas, skrev Oxford Economics.

Svenska räntor sjönk 1-7 punkter, med tioåringen ned till -0,39 procent och ett tag under den tvååriga, det vill säga en inverterad avkastningskurva. Kronan stärktes 11 öre till 9:34 mot dollarn men tappade 3 öre till 10:60 mot euron.

Vice riksbankschef Henry Ohlsson sade på fredagen, enligt Bloomberg News, att de följer utvecklingen noga men att det är viktigt att samla data och de behöver vänta och se effekterna från coronaviruset. Den penningpolitiska rapporten i april kommer troligen ta hänsyn till detta. Riksbanken är samtidigt redo att fatta snabba beslut vid behov, och det är då naturligt att tänka sig att använda balansräkningen.

Danske Bank däremot ser en räntesänkning till -0,25 procent i april, på grund av en alltför låg inflation. Banken tror att coronautbrottet på kort sikt kommer att sänka den svenska inflationen på grund av fallande oljepriser, ökad sannolikhet för lägre löneavtal, nedåtpress på priset på flyg- och paketresor och en gradvis starkare krona. En KPIF-inflation klart under prognos kommer att tvinga Riksbanken agera.

Flera andra svenska banker står och väger om Riksbanken ska sänka igen. Deutsche Bank landade i förra veckan i att Riksbanken sänker innan sommaren. På fredagen anslöt Goldman Sachs och Capital Economics till de som ser en sänkning, de senare ser det vid mötet 28 april eller kanske än tidigare.