Ras för Medivir efter bakslag

Publicerad 2007-11-21 09:11

Boehringer Ingelheim avslutar utvecklingen av MIV-310 efter en slutförd fas 2-studie som inte nådde uppsatta målnivåer. Det innebär att samarbetet med börsnoterade Medivir upphör. Det får aktien att falla som en sten med över 20 procent.

”Medivir har beslutat att fortsätta sin fokusering av interna resurser till de proteashämmarprojekt som för närvarande gör stora framsteg istället för att avsätta resurser till en fortsatt utveckling av MIV-310”, skriver bolaget i ett pressmeddelande.

Detta abrupta slut på ett forskningsprojekt som börsen och företaget hoppats mycket på speglar den stora risken i att placera i bolag av Medivirs typ.

Bolaget har också setts som en av de mera säkrare placeringarna genom sin riskspridning mellan flera olika projekt, men det visar sig alltså att när en viktig bit faller bort reagerar börsen med bestörtning.

MAGNUS ALFREDSSON