Ras för Karo Bio efter bakslag

Publicerad 2007-11-21 09:09

Karo Bios samarbetspartner Merck har beslutat sig för att avbryta utveckling av den andra kliniska kandidat som identifierats i samarbetet mellan bolagen. Det innebär ett stort bakslag och Karo Bio förlorar en fjärdedel av sitt börsvärde som dagens

Utvecklingen av substansen avbröts på grund av oönskade effekter i pågående djurstudier. Merck fortsätter att studera en backup-substans i preklinisk utveckling. Dessutom fortsätter utvärderingen av andra substanser som tagits fram i samarbetet.

I augusti 2003 avbröt Merck utvecklingen av den första läkemedelskandidaten i samarbetet mellan bolagen.

(Direkt)