Rapporter Kungsleden ökar vinsten. Det visar kvartalsrapporten. Ytterligare tre börsbolag – Bulten, Itab och Xano – kom också med sina rapporter i dag.

Fastighetsbolaget Kungsledens hyresintäkter uppgick till 603 miljoner kronor i det andra kvartalet (596). Driftöverskottet blev 423 miljoner kronor (396) och förvaltningsresultatet uppgick till 312 miljoner (276).

Efter skatt blev resultatet 428 miljoner kronor (528), vilket motsvarade 1:96 kronor per stamaktie (2:42).

Nettouthyrningen har varit +10 miljoner under årets första halvår (39), efter att ha rapporterat +2 miljoner kronor i det första kvartalet (+19).

”Uthyrningsaktiviteten har varit hög i kvartalet med ett stort antal nytecknade hyresavtal /…/. Vi har en fortsatt stark pipeline av nyuthyrningar”, skriver Biljana Pehrsson i vd-ordet.

Flera analytiker reagerade positivt på Kungsledens rapport.  I en kommentar skrev Paret att ”analytikerestimat för Kungsleden kan antas revideras uppåt efter rapporten för det andra kvartalet och sedan fastighetsbolaget fått kreditbetyget höjt till investment grade hos Moody’s.

Analyshuset framhåller att förvaltningsresultatet om 312 miljoner kronor i kvartalet (276), en ökning om 13 procent från det andra kvartalet 2018, var 7 procent högre än både deras och snittförväntan på marknaden.

Bulten,som är underleverantör till fordonsindustrin, redovisar ett rörelseresultat om 21 miljoner kronor för det andra kvartalet 2019 (57). Klart sämre än förväntat.

Redan den 4 juli meddelade Bulten att resultatet för det andra kvartalet avviker negativt från tidigare resultatnivåer till följd av vikande efterfrågan och lägre produktionstakt. Detta bedömdes påverka resultatet för kvartalet negativt med omkring 25 miljoner kronor.

Bolaget ser nu över kostnaderna för att anpassa verksamheten till det nya marknadsläget.

”I dagsläget är efterfrågan fortsatt svagare jämfört med föregående år och volymerna avseende de nya kontrakten har fått en mer utdragen upprampning. Givet dessa förutsättningar kommer produktionstakten fortsatt att vara lägre i början av kvartal tre”, skriver vd Anders Nyström i halvårsrapporten.

Utöver tidigare aviserade vunna kontrakt till ett värde om drygt 500 miljoner kronor vid full takt 2021 har bolaget under det första halvåret dessutom tagit flera mindre kontrakt vars värde tillsammans uppgår till cirka 20 miljoner kronor årligen, utöver de tidigare meddelade om cirka 130 miljoner kronor, uppger vd:n.

Verkstadsbolaget Xano Industri redovisar ett resultat efter skatt på 54 miljoner kronor för det andra kvartalet 2019 (47). Resultatet per aktie uppgick till 1:93 kronor (1:67). Nettoomsättningen uppgick till 581 miljoner kronor (541).

Rörelseresultatet blev 74 miljoner kronor (61) och rörelsemarginalen var 12,8 procent (11,3).

Bolaget bedömer att marknadsförhållandena under det andra kvartalet och det första halvåret har varit generellt sett oförändrat goda och orderingången har varit fortsatt stabil på en tillfredsställande nivå. Det skriver vd Lennart Persson i rapporten för det andra kvartalet.

”Koncernen hade ett starkt första halvår och vi känner också tillförsikt inför hösten”, skriver han. Men samtidigt kommer en gardering:

”I kombination med de stora svängningarna i orderingång avseende projektrelaterade volymer, är den framtida utvecklingen svårbedömd”, skriver Lennart Persson.

Butiksinredningsföretaget Itab redovisar ett resultat efter skatt på 54 miljoner kronor för det andra kvartalet 2019 (45). Resultatet per aktie uppgick till 0:52 kronor (0:43).

Rörelseresultatet blev 93 miljoner kronor (83) och rörelsemarginalen var 6,1 procent. Totala engångsposter uppgick netto till +36 miljoner kronor andra kvartalet (+14).

Nettoomsättningen uppgick till 1.531 miljoner kronor (1.554). Försäljningen minskade med 1 procent.

Itab har upplevt fortsatta svängningar på marknaden under det första halvåret.

”Efter ett första kvartal som var det bästa första kvartalet någonsin präglades andra kvartalet av lägre aktivitet”, skriver vd Ulf Rostedt i en kommentar i delårsrapporten.

Fonder
Här är proffsens favoritfonder inom 43 kategorier
Analyser
Köprekarna som lyfter aktierna
Rapporter
Nu kommer rapporternaHär är datumen du måste ha koll på
Börsen
Småsur inledning på börsveckan
Aktietips
Tre heta köptipsOch några aktier du kan vara utan
Aktietips
DI: Stor tillväxtpotential i Better CollectiveTidningen rekommenderar köp
Asien
Framsteg i handelskriget lyfter Asien
Handelskriget
Trump: Överenskommelse i handelskriget
Brexit
EU: Mycket återstår i brexitsamtalenNordirländska tullfrågan fortfarande olöst
Aktiechatt
Hernhag: Tio trygga utdelningsaktier
Sektor
Stålaktier glödheta på europeiska börserHandelsoptimism bakom rallyt
Aktietips
Carnegie: Köp byggunderleverantören
Foto: Jonas Ekströmer/TT
Analys
DNB: För höga förväntningar på Tele2Sänker till sälj
Foto: istockphoto
Aktier
Pictet: Stärker kassan och minskar i aktievikt”Europa kanske enda ljuspunkten”
11/10
Trading Direkt jämför amerikanska bankaktier
Bolån
Skandia sänker kalkylräntan på bolån
Foto: Fredrik Sandberg/TT
Elpriset
Konjunkturnedgången sänker elpriset
Analys
Analys: Citi ser 75 procents risk att aktien blir värdelös
Spara
Regeringens förslag om flytträtt raserat
Foto: istockphoto
Aktier
Här är analytikernas aktiefavoriter just nu
Bostad
SCB: Här stiger villapriserna mest
Analys
Pareto: Potential i Metso efter kursnedgång
Analys
Pareto slopar köprekOro för tillväxtutsikter
Fonder
Spararna flydde från aktiefonder
Analys
Pareto sätter säljrek på EpirocSpår sjunkande orderingång
Analys
Pareto: Köpläge i Electrolux
Kan man lita på uppdagsanalyser?