Aktier Stockholmsbörsens bolagsjättar har överlag levererat sämre resultat än väntat för fjolårets avslutande kvartal, visar Privata Affärers sammanställning. Nordeas analytiker Martin Björsell går igenom sifferfloden och tipsar om en intressant aktie att plocka upp efter rapportnedgången.

Privata Affärer har tittat närmare på kvartalssiffrorna som hittills har kommit från Stockholmsbörsens storbolag inom prestigeindexet OMXS30 och den efterföljande kursreaktionen på rapporten (se tabell längre ned). Genomgången avser endast rörelsedrivande bolag och därför ingår inte Wallenbergfamiljens investmentbolag Investor.

Storbolagen har i genomsnitt bommat resultatförväntningarna med 9,2 procent, baserat på Infronts sammanställning av analytikernas vinstprognoser. H&M är det enskilt största sänket, klädjättens rörelsevinst var hela 77 procent lägre än vad analytikerkåren hade räknat med. Aktien faller 5 procent vid 15-tiden på fredagen. 

Rensat för H&M var storbolagens rörelseresultat i genomsnitt 1,6 procent sämre än förhandsprognoserna. Dessutom fick många rapporter ett svalt mottagande på börsen.

– Bågen var hårt spänd inför rapporterna, under den senaste tiden har börsen fortsatt upp medan vinstprognoserna justerats ned. Det innebär att förväntansbilden blivit mer ansträngd och det kan förklara börsreaktionen, säger Martin Björsell, analytiker på Nordea Private Banking.

– Generellt har det varit ett negativt tolkningsföreträde. En rapport i linje med förväntningarna har inte räckt till utan det har krävts bra rapporter för att de i sig skulle kunna driva aktiekursen uppåt, tillägger han.

H&M fortsätter efter fredagens rapport sin kräftgång på Stockholmsbörsen, det senaste året har aktien rasat drygt 29 procent. Nu undrar många kunder om det är dags att börja köpa aktier i klädjätten, berättar Martin Björsell som dock ställer sig tveksam till det. 

– Man måste måla upp en ganska positiv bild för helåret för att H&M-aktien ska kännas attraktiv. Den är inte heller billig om man ser till historiken. Med det sagt ligger bevisbördan fortsatt på bolaget och förhoppningsvis förbättras det härifrån, säger han, och fortsätter:

– Samtidigt finns det andra saker som håller den vid liv, exempelvis återköpen och att huvudägaren sannolikt fortsätter köpa aktier.

Det hittills tyngsta rapportfallet står verkstadsjätten Atlas Copco för med en nedgång på 6 procent under torsdagen. 

– Det är ett kvalitetsbolag som brukar kunna bibehålla sina marginaler även i en svagare konjunktur. Nu var lönsamheten en besvikelse och dessutom var orderingången svagare än väntat – det klarade inte aktiens höga värdering av, säger Martin Björsell.

Han är desto mer positiv till lastbilsjätten AB Volvo som backade nära 2 procent på rapportdagen.

– Siffrorna var svaga, bland annat när det gäller orderingången, och marginalen pressades ned. Men Volvo har varit restriktiva med att ta beställningar, så när de väl öppnar upp orderböckerna kommer de att fyllas direkt för efterfrågan finns där, säger Martin Björsell, och tillägger:

– Dessutom borde rörelsemarginalen stiga i takt med att priserna på råvaror, frakt och energi kommer ned. Men den kanske viktigaste faktorn till marginalförbättringar framöver är de prisökningar bolaget genomfört på sistone.

Sex av de tio bolag inom prestigeindexet OMXS30 som hittills rapporterat, bortsett Investor, har inte levt upp till analytikernas förväntningar på resultatnivå.

Kommer rapportutfallen att leda till en större nedjustering av vinstprognoserna och vad skulle det i så fall betyda för börsutvecklingen framåt?
– Jag var orolig för att estimaten låg för högt när vi gick in i det här året. De kom ned en bit inför rapporterna, men kvartalssiffrorna har ändå inte räckt till och då har estimaten fortsatt nedåt. Det innebär att om börsen ska fortsätta uppåt så kommer det att krävas att marknaden ger den en högre värdering, svarar Martin Björsell, och fortsätter:

– Då kan jag tycka att risken i förhållande till den potentiella belöningen inte ser lika bra ut längre, inte minst med tanke på att börsens värdering redan överstiger tioårssnittet. Med den utgångspunkten måste riskaptiten fortsätta att förbättras för att börsen ska kunna fortsätta sin positiva utveckling i närtid.

Max Matthiessens investeringschef Jon Arnell påpekar i en kommentar till Privata Affärer att H&M och verkstadsjätten Atlas Copco “sticker ut på den negativa sidan” medan Sandvik och SEB levererade starka kvartalsresultat.

– Det viktiga är vad bolagen har att säga om framtiden och här har det lutat mer åt det osäkra hållet. Det har så här långt handlat om stock picking där Sandvik levererade en starkare orderingång än väntat, medan Atlas [Copco] och Volvo har haft svagare flöden. Det har också visat sig i en mer sidledes utveckling för marknaden som helhet sedan mitten av januari, fortsätter han.

Tabell: Storbolagens rörelseresultat under fjärde kvartalet i förhållande till analytikernas förväntningar och kursreaktion på rapportdagen. Källa: Bolagen, Infront

Bolag Kursreaktion på rapportdagen, procent Rörelseresultat, miljoner kronor Avvikelse från förväntningarna, procent Rapportdatum
Ericsson −4,7 8 100 −15,6 20 januari
Sandvik 4,8 6 413 2,6 20 januari
Atlas Copco –6,0 8 029 −5,5 26 januari
AB Volvo –1,9 11 541 −7,8 26 januari
SEB –3,3 9 590 6,9 26 januari
Telia –2,9 7 374 −1,2 26 januari
Essity −1,8 4 084 10,7 26 januari
SCA −1,1 1 981 −6,8 27 januari
H&M -5 821 −77,1 27 januari
Autoliv* 8,1 2 399 2,2 27 januari

* Omräknat från dollar till kronor enligt växelkursen den 27 januari.

Fotnot: Rörelseresultat avser justerat rörelseresultat för Ericsson, Atlas Copco och Autoliv; justerat ebita-resultat för Sandvik och Essity; justerat ebitda-resultat för Telia; ebitda-resultat för SCA. Kursnoteringar för SCA, H&M och Autoliv hämtades klockan 15 den 27 januari.