Placeringar Den utbredda paradigmen att ingen portföljförvaltare på lång sikt kan överträffa avkastningen för den generella utvecklingen på börsen har lett till så stora indexfondinvesteringar att själva utgångspunkten nu hotas av en ond spiral, enligt en färsk forskarrapport.

”Dumma pengar” i form av passiva investeringar som inte grundar sig i beslut utifrån något annat än indexsammansättningen medför att listiga aktierävar får lättare att överträffa index, enligt en forskarrapport publicerad av National Bureau of Economic Research.

Forskarna kommer från London School of Economics, University of California Irvine och Michigan State University och har studerat data mellan 2000 och 2019.

En av de främsta utgångspunkterna bakom indexfondernas popularitet renderade i Sveriges Riksbanks pris i ekonomisk vetenskap till Alfred Nobels minne år 2013 – finansprofessorn Eugene Famas portföljteori.

En empirisk analys av aktiepriser genomförd av Eugene Fama tycks bevisa att den enda skillnaden mellan aktiva förvaltare som lyckas slå index över tid jämfört med passiva förvaltare som presterar som index består i varians – ren tur.

Den nya forskningsstudien redogör dock för hur passiva flödena från indexfonder nu tycks ha snedvridit indexen under de senaste 20 åren.

Detta sker genom att ”korkade pengar” på ett oproportionerligt vis pumpats in i aktier i perioden mellan det att en indexleverantör meddelat att en viss aktie kommer inkluderas i ett index och det tillfälle där aktien äntrar indexet, skriver forskarna.

Indexfonder ska avspegla just index, och är således i princip tvingade att köpa den nya aktien. När den nyinvalda aktien väl äntrar index har indexfonderna därför bidragit till att pumpa upp värderingen på densamma via ”korkade investeringar”, som inte utgår från några tekniska eller fundamentala orsaker, vilket resulterat i att den nya indexkomponenten blivit större än den varit annars.

Detta leder till att en annan fondkategori, som viktar på aktiernas storlek, i sin tur tvingas köpa upp aktien ytterligare i nästa steg, när aktien väl inkluderats i indexet.

”När priser snedvrids på dylikt vis blir vikterna i värdebaserade index påverkade – detta accelereras av indexfonderna”, skriver forskarna.

Kritiken mot indexfonder och passiva investeringar är inte ny. I Nyhetsbyrån Direkts tv-program Trading Direkt uttryckte Söderberg & Partners sparekonom Joakim Bornold nyligen att de populära indexfonderna kommit att påverka marknaden. Uttalandena gjordes i samband med att Evolution presenterats som en del av Stockholmsbörsens storbolagsindex OMXS30 och Teslas inkluderande i S&P 500.

Summa summarum banar skeendet väg för de lite mindre bolagen, när det artificiella värderingsglappet ska tätas igen, enligt den nya forskningen.