Räntor Amerikanska räntor stiger under tisdagen efter senaste tidens kraftiga fall. Sedan måndagens svenska stängning står USA-räntor cirka 10-12 punkter högre.

På måndagskvällen kom uppgifter om att Federal Reserve kommer att inleda en intern granskning av sin översyn och reglering av den nu kollapsade Silicon Valley Bank, SVB.

”Händelserna runtomkring Silicon Valley Bank kräver en noggrann, transparent och snabb granskning av Federal Reserve”, sade Fed-chefen Jerome Powell.

Fed-reportern Nick Timiraos på Wall Street Journal skrev på måndagskvällen att den pågående bankkrisen gör att man kan börja ifrågasätta Feds räntebana.

”Tills förra veckan hade ekonomin och det finansiella systemet visat få tecken på uppenbara effekter från Feds aggressiva åtstramningar, förutom en kraftig nedgång på bostadsmarknaden”, skrev Nick Timiraos.

En rad banker och finansiella institut har efter händelserna kring SVB reviderat ned sina prognoser för kommande åtstramningar från Fed.

Barclays skrev på måndagskvällen att man inte längre ser någon höjning från Fed vid mötet den 21-22 mars. För en vecka sedan räknade Barclays med en höjning på 50 punkter.

Ekonomer på Deutsche Bank tror på en höjning med 25 punkter vid mötet i nästa vecka. Men ser att sluträntan kan bli betydligt lägre än tidigare prognoser.

”Stramare finansiella villkor och risker för den finansiella stabiliteten talar för att tillräckligt restriktiva räntenivåer snart kan uppnås och att sluträntan kan vara väsentligt lägre. Vi räknar nu med att räntan toppar på 5,125 procent mot vår tidigare prognos på 5,625 procent”, skrev ekonomer på Deutsche Bank i ett kundbrev på måndagskvällen.

Marknaden prissätter nu en höjning med 25 punkter till en dryg 70 procentig sannolikhet, att räntan hålls oförändrad prissätts därmed till cirka 30 procentig sannolikhet. Detta enligt CME FedWatch Tool.

Under tisdagen kommer blickarna sannolikt att riktas mot eftermiddagens amerikanska KPI-statistik. Väntat enligt Trading Economics konsensusprognos är 6,0 procent i februari jämfört med februari 2022. Kärninflationen väntas uppgå till 5,5 procent i årstakt, jämfört med månaden före väntas kärninflationen uppgå till 0,4 procent.