RÄNTOR/VALUTOR: SVAGA EURO-PMI, MEN TUFF NORGES BANK

2022-06-23 12:06:50

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Europeiska statspappersräntor sjönk kraftigt i förmiddagens handel på torsdagen efter svaga konjunktursignaler, euron vände samtidigt tydligt nedåt mot dollarn jämfört med vid på onsdagseftermiddagen.

Jämfört med noteringarna vid svensk stängning på onsdagen hade tyska tvåårsräntan vid lunchtid på torsdagen sjunkit 20 punkter, till 0,84 procent. Tioårsräntan hade samtidigt sjunkit 16 punkter, till 1,45 procent.

Preliminära PMI-data för euroområdet i juni kom in svagare än väntat; industri-PMI sjönk till 52,0, från 54,6 i maj (väntat 53,9) medan tjänste-PMI sjönk till 52,8 från 56,1 (väntat 55,5).

Chris Williamson, chefekonom på S&P Global, sade att eurozonens ekonomiska tillväxt visar tecken på att vackla när motvinden från uppbyggd efterfrågan från pandemin redan avtar, efter att ha kompenserats av levnadskostnadschock och fallande företags- och konsumentförtroende.

Indexfallen var störst i Frankrike, från höga nivåer i maj, men enligt de sammanväga indexen var Tyskland svagare, med 51,3 (väntat 53,1) mot Frankrikes 52,8 (väntat 56,0).

Ricardo Amaro, seniorekonom vid Oxford Economics, konstaterade i ett kundbrev att underliggande PMI-data pekar mot en brett baserad nedgång, med negativ produktionstillväxt för tillverkningsindustrin samtidigt som tjänstesektorn tappar farten.

"Sammantaget, dagens PMI var mycket svagare än väntat och de framåtblickande elementen, som nya order och affärsförväntningar, fortsätter att särskilt tynga utvecklingen i den tyska ekonomin", skrev Amaro.

I Storbritannien kom däremot preliminära juni-PMI sammantaget in något bättre än väntat; industri-PMI sjönk visserligen till 53,4 från 54,6 (väntat 53,7) men tjänste-PMI var oförändrat på 53,4 (väntat 53,0), och även sammanvägda PMI var oförändrat, på 53,1 mot väntade 52,6. Chris Williamson konstaterade ändå att Storbritannien går mot en "besvärande kombination av recession och förhöjd inflation".

"Ekonomin börjar se ut som att den har tomt i tanken", sade han.

Tidigare på torsdagen visade data från Japan att industri-PMI sjönk preliminärt till 52,7 i juni från 53,3 i maj. Tjänste-PMI steg däremot samtidigt till 54,2, från 52,6, vilket räckte för att lyfta det sammanvägda PMI-indexet till 53,2 preliminärt i juni, från 52,3 i maj.

Norges Bank meddelade på förmiddagen, något överraskande, att den höjer styrräntan med 50 punkter, till 1,25 procent. Enligt TDN Direkts prognos räknade en majoritet av tillfrågade ekonomer att Norges Bank skulle nöja sig med 25 punkter nu

Samtidigt justerades räntebanan upp markant. Enligt den nya banan toppar styrräntan på 3,10 procent i slutet av nästa år, i mars väntades en topp på drygt 2,50 procent i slutet av 2024.

"Utsikter för mer varaktiga prisökningar talar för snabbare räntehöjningar än vad som väntats tidigare" sade Norges Banks chef Ida Wolden Bache i en kommentar, och flaggade samtidigt för trolig ny höjning i augusti, till 1,50 procent.

Vid den efterföljande presskonferensen sade Ida Wolden Bache också att det inte går att utesluta större räntehöjningar än 25 punkter även framöver.

Erica Dalstö, chefsstrateg vid SEB i Oslo, konstaterade i ett kundbrev att Norges Bank har blivit klart mer oroade för inflationsutsikterna, och att kommittén nu signalerar räntan höjs till 2,3 procent i slutet av året innan den toppar på 3,10 procent 2023.

"Vi räknar nu med 25-punktershöjningar, till 2,25 procent, till slutet av året men tror att den starka transmissionsmekanismen resulterar i att Norges Bank stoppar (räntehöjningarna) vid 2,50 procent", skrev hon.

Den norska kronan reagerade relativt måttligt på Norges Banks räntebesked, efter en temporär initial förstärkning handlades kronan vid lunchtid nära oförändrat mot euron, till drygt 10:49, jämfört med före räntebeskedet.

Den tvååriga norska statspappersräntan steg dock omkring 15 punkter strax efter räntebeskedet.

I Sverige rapporterad SCB att PPI steg 1,8 procent i maj jämfört med i april och 24,4 procent jämfört med maj 2021. Årstakten steg därmed från 23,8 i april. Prisindex för konsumtionsvaror för inhemsk tillgång, som är närmast korrelerat med KPI, steg 1,7 procent i maj jämfört med april och 13,8 procent jämfört med maj 2021 (+12,1 procent i april).

Svenska statsobligationsräntor sjönk också tydligt fram till marknadens stängning vid klockan 12.00, om än mindre än i tyskland. Tioårsräntan ner 7 punkter, till 1,75 procent, samtidigt tvåårsräntan sjönk 13 punkter, till 1,71 procent.

Euron stärktes 4 öre mot kronan, till 10:70, medan dollarn stärktes drygt 7 öre, till 10:17.

Amerikanska statspappersräntor sjönk ytterligare något på torsdagsförmiddagen jämfört med nivåerna vid svensk stängning på onsdagen. Vid lunchtid noterades tvåårsräntan till 3,02 procent medan tioårsräntan noterade 3,12 procent, 5 respektive 2 punkter lägre än vid svensk stängning på onsdagen.

USA-räntorna sjönk tidigare på onsdagen när Fedchefen Jerome Powell framförde något mindre hökaktiga budskap inför senatens bankutskott än vad vissa marknadsaktörer hade befarat, trots att det bara gått en vecka sedan Federal Reserve höjde styrräntan med 75 punkter.

Capital Economics noterade att Powells anförande inte tillförde mycket nytt jämfört med förra veckans presskonferens; han upprepade att USA-ekonomin är "mycket stark och väl positionerad för att hantera stramare penningpolitik", och att Fed har såväl de verktyg och den beslutsamhet som krävs för att föra ner inflationen.

"Men hans fortsatta betoning på behovet av 'övertygande' bevis på att inflationen faller antyder att ledamöterna kommer att upprepa förra veckans 75-punktershöjning vid nästa FOMC-möte i juli", skrev Capital Economics i ett kundbrev.

Varningarna för en kommande recession i USA-ekonomin duggar tätt och Fedchefen kunde i utskottet inte förneka att en recession "definitivt är en möjlighet", även om det inte är vad Fed försöker uppnå.

Jeffrey Halley, senior marknadsanalytiker vid Oanda, noterade att Fedchefens användning av "r-ordet" (recession) kunde ha lett till ett lyft för risksentimentet i och med att det dämpar ränteförväntningarna, men marknadens respons blev ändå något blandad när Powell samtidigt bedyrade "ganska kraftfullt" att den höga inflationen måste föras ner.Direkt-SE