RÄNTOR/VALUTOR: SMÅ RÖRELSER, JOBBRAPPORT I EFTERMIDDAG

2022-08-05 10:30:45

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Räntorna i Europa och USA tickar upp någon punkt på fredagsförmiddagen, dock små nettoförändringar jämfört med svensk stängning på torsdagen. Dollarn stärks samtidigt marginellt.

Industriproduktionen i både Tyskland och Frankrike steg mer än vad analytiker hade räknat med, men mörka framtidsutsikter oroar.

I Tyskland steg produktionen 0,4 procent i juni jämfört med månaden innan, analytiker väntade en minskning med 0,3 procent. I årstakt minskade dock produktionen med 0,5 procent.

Capital Economics skrev i en kommentar att förväntningarna om produktionen kommande halvår är svaga.

"Energipriser väntas stiga ytterligare, under vintern finns det risk för ransonering av naturgas och låga vattennivåer i Rhen stör transporter", skrev Andrew Kenningham på Capital Economics.

Commerzbank skriver att kombinationen av ökade leveransproblem och en minskad efterfrågan är oroande.

I Frankrike ökade industriproduktionen med 1,4 procent i juni jämfört med maj och 0,2 procent i årstakt. Analytiker räknade med en minskning i produktionen med 0,2 procent under månaden.

Fredagens fokus ligger på den amerikanska jobbrapporten, som kan påverka takten i Federal Reserves räntehöjningar.

Antalet sysselsatta väntas ha ökat med 250.000 i juli, efter att ha ökat med 372.000 i juni, medan arbetslöshetsnivån väntas ha legat kvar på 3,6 procent. Lönerna antas ha ökat med 4,9 procent i årstakt, ned från 5,1 procent föregående månad.

"Vi väntar på en avmattning på arbetsmarknaden, så om vi får en stor miss är det en bekräftelse på att arbetsmarknaden saktar in och vi kommer se mer uppgångar i statsobligationer", sade Prashant Bhayani, på BNP Paribas.

Dollarn stärks något i väntan på jobbrapporten. Dollarindexet är upp till strax under 106. ING Economics räknar på ett dollarindex nära rekordnivåer under den närmsta framtiden.

"Så länge den genomsnittliga timlönen inte faller drastiskt är det för tidigt att säga att Feds kamp mot inflationen är över. Ytterligare ett inflationsutfall på 9 procent nästa vecka kommer också tala mot det. Detta sammantaget borde göra att dollarn håller sig på höga nivåer", skrev ING i en kommentar.

Fedchefen i Cleveland, Loretta Mester, sade på torsdagen att hon fortsatt tror att det går att nå en mjuklandning, men recessionsriskerna har ökat. Utbudssidan kommer fortsatt att vara besvärlig men det finns tecken på att Fed-policyn fungerar på efterfrågesidan, även om det ännu inte inverkat på inflationen.

Feds beslut om 50 eller 75 punkter vid septembermötet kommer att vägledas av inkommande data. Det är inte orimligt att vänta sig en räntehöjning med 75 punkter, men det kan lika gärna bli 50, säger Mester.

Oljepriset har på fredagsförmiddagen återhämtat sig något efter senaste veckans nedgång. Brent-terminen har studsat cirka 1 dollar per fat till 94,78 dollar per fat. Förra veckan toppade oljepriset på strax under 110 dollar per fat.

"Oljepriset föll kraftigt på ökad oro för recession och minskat efterfrågan", sade en analytiker på ANZ Research.


             fredag kl 10.20 (torsdag kl 16.15)
===================================
USD/SEK 10:1411 (10:1571) EUR/USD 1:0222 (1:0197)
EUR/SEK 10:3667 (10:3601) USD/JPY 133:23 (133:29)
Ty obl 2 0,35 (0,33) Ty obl 10 0,81 (0,81)
US obl 2 3,04 (3,07) US obl 10 2,69 (2,69)
Sv obl 2 1,67 (1,73) Sv obl 10 1,34 (1,29)


Direkt-SE