RÄNTOR/VALUTOR: RÄNTOR FORTSATT UPP, STARKARE EURO

2023-03-17 09:32:54

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Europaräntorna handlas på fortsatt högre nivåer på fredagen, med den tyska tvååringen på 2,61 procent, 13 punkter upp från svensk stängning på torsdagen. USA-räntorna visar relativt små förändringar, medan euron stärkts ytterligare till 1:0660 mot dollarn. Börserna är upp och oljan stiger något.

Bankturbulensen fortsätter att dominera nyhetsflödet och på torsdagen var det en rad storbanker i USA som gav ett likviditetsstöd till krisande First Republic Bank, vilket sågs som lugnande nu.

Tidigare höjde ECB räntan med 50 punkter och hänvisade till hög inflation, men också väl kapitaliserade banker och verktyg för att hantera en likviditetskris om det behövs.

ECB-beskedet om att betona inflationen före bankoron togs även emot som en hint om att Federal Reserve kan komma att höja räntan med 25 punkter vid nästa veckas möte. Enligt CME Fedwatch prisar nu in en sannolikhet på 80 procent att så blir fallet.

ECB:s guidning bortom detta möte har dock blivit mycket otydligare och vagare. De hänvisar nu till en "reaktionsfunktion" utifrån inflationsutsikterna givet utvecklingen för ekonomin och finansmarknaderna, den allmänna dynamiken för underliggande inflation samt hur effektiv transmissionsmekanismen är.

"Det blir ju naturligtvis helt omöjligt att översätta ett sådant 'snömos' till någon vettig prognos för hur många räntehöjningar som kvarstår och det ger ECB stora frihetsgrader", skrev SEB i en kommentar, som ser en klar nedåtrisk för deras räntetopp på 4 procent i sommar.

ECB-rådsledamoten Madis Müller bekräftade uppgifter om att ingripandet från Schweiz centralbank med likviditetsstöd till Credit Suisse hade underlättat beslutet att våga höja räntan som planerat på torsdagen. Han framhöll samtidigt att ECB-prognoserna, som gjordes innan bankoron och där inflationen 2025 ligger på 2,1 procent, antar fler räntehöjningar.

Goldman Sachs tror nu att ECB höjer räntan med 25 punkter i maj, ned från tidigare prognos om 50 punkter, och att räntetoppen stannar på 3,50 procent (tidigare 3,75). Kärninflationen väntas dock förbli hög kommande månader och ECB vara kvar i en "åtstramande hållning".

Societe Generale lyfter fram att marknaden kan ha varit lite väl snabb att prisa ut räntehöjningar från ECB efter den ändrade framåtblickande guidningen på torsdagen. ECB har nu en mer databeroende hållning vilket fått marknaderna att tro att de är färdiga.

"Detta är alltför duvaktigt enligt vår syn, givet den ihärdiga kärninflationen i euroområdet", skriver de i en kommentar enligt Dow Jones, och tillägger att "ECB-höjningarna är inte över ännu".

På fredagens agenda står definitiv EMU-KPI för februari, och från USA industriproduktion och Michiganindex.

USA-räntorna steg betydligt i den sena handeln, med tvååringen upp cirka 25 punkter, och har därefter planat ut.

Svenska räntor stiger och kronan har stärkts mot både euron och dollarn.

SCB rapporterade att den säsongsjusterade arbetslösheten steg till 7,6 procent i februari från 7,3 procent i januari, över väntade 7,4 procent. Antalet sysselsatta sjönk något under månaden men är upp 1,3 procent i årstakt. Sysselsättningsgraden sjönk tillbaka till 69,1 procent från den historiskt höga nivån i januari.

Handelsbanken skrev i en kommentar att arbetsmarknaden fortsatt är stark, men att vi börjar se tecken på en inbromsning.

Framåtblickande indikatorer som företagens anställningsplaner och nya vakanser har sjunkit men pekar fortsatt mot stigande sysselsättning i närtid. Men i såväl industri- som tjänste-PMI sjönk jobbkomponenten i februari och indikerar nu lite lägre sysselsättning. Samtidigt har varslen börjar stiga från låga nivåer.

"Framöver så väntar vi oss att anställningsplanerna fortsätter ned och varslen upp i spåren av dämpad efterfrågan när hushållen drabbas av stigande levnadskostnader. Totalt sett är vår syn att arbetslösheten ska stiga till lite över 8 procent i slutet av 2023", skrev de.


            fredag kl 9.30 (torsdag kl 16.15)
==================================
USD/SEK 10:4474 (10:5134) EUR/USD 1:0658 (1:0603)
EUR/SEK 11:1358 (11:1489) USD/JPY 133:21 (132:53)
Ty obl 2 2,61 (2,48) Ty obl 10 2,30 (2,18)
US obl 2 4,17 (4,01) US obl 10 3,56 (3,42)
Sv obl 2 2,94 (2,82) Sv obl 10 2,30 (2,21)


Direkt-SE