RÄNTOR/VALUTOR: LÄGRE USA-RÄNTOR, SVENSK BNP-PROGNOS SÄNKS

2023-01-25 06:53:08

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Amerikanska räntor sjönk under tisdagskvällen och natten och noteras cirka 6-9 punkter lägre på onsdagsmorgonen jämfört med tisdagens svenska stängning. Dollarn är även något svagare mot euron.

Asienbörserna visar en blandad utveckling då bland annat Tokyobörserna stiger samtidigt som börserna i Australien sjunker något. De kinesiska börserna håller fortsatt stängt för nyårsfirande.

Inflationstakten i Australien var den högsta på över 30 år. Priserna steg 1,9 procent under fjärde kvartalet jämfört med tredje kvartalet. Jämfört med det fjärde kvartalet 2021 steg KPI med 7,8 procent.

Det höga inflationsutfallet har fått marknaderna att prisa in ytterligare räntehöjningar från Australiens centralbank, RBA.

"Även om detta förväntas vara toppen av inflationen under den här cykeln så får hökaktiga kommentarer från RBA oss att räkna med ytterligare en räntehöjning i februari och sannolikt en ytterligare höjning i mars", sade Sean Langcake på BIS Oxford Economics enligt Reuters.

Australiendollarn stärks tydligt och noteras under onsdagsmorgonen till över 0:70-nivån mot den amerikanska dollarn.

I Handelsbankens nya konjunkturprognos räknar de med att Sveriges BNP sjunker med 1,0 procent i år för att sedan öka med 1,0 procent under 2024. I prognosen i september väntades BNP sjunka 0,3 procent i år och öka 1,6 procent 2024.

KPIF inflationen väntas uppgå till 6,5 procent 2023 men sjunker sedan tillbaka till 2,3 procent för 2024. Den svaga kronan bedöms även gröpa ur svenskarnas köpkraft och driver upp inflationen ytterligare.

Handelsbanken ser även fortsatta räntehöjningar från Riksbanken under 2023. Styrräntan väntas uppgå till 3,25 procent i år och 2,75 procent under 2024.

"Vi tror inte att räntor kommer tillbaka till de låga nivåer vi haft under de senaste 15 åren. För Sverige räknar vi med att styrräntan kommer variera runt 2-2,5 procent på några års sikt", sade bankens chefekonom Christina Nyman.

"Sammanfattningsvis innebär våra styrränteprognoser fortfarande en restriktiv penningpolitik ända fram till 2025", skrev Handelsbanken i konjunkturprognosen.

För svensk del under onsdagen kommer statistik över producentpriser i december. Även i Storbritannien publiceras producentpriserna för december.

Den kanadensiska centralbanken väntas även lämna räntebesked under onsdagen. Väntat enligt Trading Economic konsensusprognos är en höjning med 25 räntepunkter till 4,50 procent.             onsdag kl 6.45 (tisdag kl 16.15)
==================================
USD/SEK 10:2035 (10:2343) EUR/USD 1:0893 (1:0854)
EUR/SEK 11:1149 (11:1107) USD/JPY 130:53 (130:69)
Jp obl 2 -0,00 (0,00) Jp obl 10 0,43 (0,41)
Ty obl 2 2,54 (2,58) Ty obl 10 2,15 (2,20)
US obl 2 4,16 (4,25) US obl 10 3,46 (3,53)


Direkt-SE