RÄNTOR/VALUTOR: FORTSATT NÅGOT STARKARE KRONA EFTER RB-BESKED

2021-11-25 10:35:49

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Svenska räntor drar ned i likhet med den allmänna utvecklingen i den europeiska förmiddagshandeln. Kronan är fortsatt något starkare mot euro och dollar, jämfört med på onsdagseftermiddagen, efter Riksbankens besked om att reporäntan hålls på noll medan räntebanan nu pekar mot en höjning under den "senare delen" av 2024.

"Huvudförändringen som går att notera är reporänteprognosen och, vad som kunde väntas, införandet av en räntehöjning i det fjärde kvartalet 2024", skriver Capital Economics i en snabbkommentar med överskriften "Riksbanken för in en nypa av hökaktighet".

Strax före 10.30 är svensk tioårsränta ned 3 punkter till 0,25 procent medan tvåårsräntan är ned lika många punkter till -0,25 procent. Den tyska tioårsräntan är samtidigt också ned 3 punkter till -0,24 procent,

Riksbanken meddelade som väntat att reporäntan lämnas oförändrad på 0,00 procent. Prognosen är fortsatt att innehavet av räntepapper kommer att vara ungefär oförändrat under 2022, varefter det gradvis minskar och att reporäntan sedan höjs under senare delen av 2024.

"Med en sådan penningpolitik väntas inflationen vara vid målet på sikt", skriver Riksbanken.

Nordea skriver i en kommentar att beskeden i stort sett var som väntat även om prognosen kring reporäntan "kanske var en aning hökaktig".

"Vi tror att Riksbanken kommer att agera på den höga inflationen och den starka ekonomin, men inte in närtid och inte med reporäntan. I stället tror vi att Riksbanken kommer att minska balansräkningen under senare delen av 2022, vilket kommer att annonseras i kommande rapporter, medan vi tror att räntan lämnas oförändrad under 2022 och 2023", skriver Nordea.

Kronan är efter beskedet fortsatt ett par öre stärkt mot euro och dollar, jämfört med på onsdagseftermiddagen, till 10:20 respektive 9:09.

Riksbankens finansmarknadsstatistik, som publiceras av SCB, har visat på en ökad utlåningstakt till hushållen till 6,6 procent i oktober, jämfört med samma månad föregående år. I september ökade utlåningen med 6,5 procent. Även tillväxten i företagslånen steg till 3,4 från 2,4 procent mellan månaderna.

De svenska producentpriserna steg 16,8 procent i årstakt i oktober efter 17,2 procent i september. Under månaden steg priserna på importmarknaden med 2,6 procent medan priserna på hemmamarknaden var oförändrade. Importprisökningen om 17,5 procent var den högsta årstakten på 28 år, anger SCB.

Tysk BNP växte som väntat med 2,5 procent i det tredje kvartalet mot samma kvartal i fjol. GfK:s enkät över de tyska konsumenternas förtroende har samtidigt visat på en försämring till -1,6 inför december, jämfört med +0,9 föregående månad.

BNP stöddes i det tredje kvartalet av en stark hushållskonsumtion men denna utveckling bromsar nu in skarpt i spåren av den förvärrade virussituationen i landet.

"Fallet i GfK-konsumentförtroende pekar på att vi bara är i början av vad som blir en ihållande försämring av konsumentsentimentet fram till jul då viruset återkommer", framhåller EMU-chefekonomen Claus Vistesen på Panthenon Economics till Dow Jones.

Euro håller sig strax över 1:12 mot dollar.

Fortsatt väntar presskonferenser från Riksbanken och Folkhälsomyndigheten medan ECB släpper protokoll i eftermiddag.

USA-agendan gapar dock tom medan amerikanerna inlett sitt Thanksgiving-firande. Den amerikanska tioårsräntan avslutade onsdagen 4 punkter lägre mot vid svensk stängning på eftermiddagen till 1,64 procent medan tvåårsräntan samtidigt var svagt upp vid 0,65 procent.


             torsdag kl 10.25 (onsdag kl 16.15)
===================================
USD/SEK 9:0855 (9:1127) EUR/USD 1:1221 (1:1207)
EUR/SEK 10:1973 (10:2117) USD/JPY 115:35 (115:38)
Ty obl 2 -0,75 (-0,74) Ty obl 10 -0,24 (-0,21)
US obl 2 0,65 (0,64) US obl 10 1,64 (1,68)
Sv obl 2 -0,25 (-0,22) Sv obl 10 0,25 (0,28)


Direkt-SE