RÄNTOR/VALUTOR: EUROPARÄNTORNA SJUNKER, EURON LITE STARKARE

2023-01-25 10:32:32

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Europaräntorna sjunker i onsdagens förmiddagshandel samtidigt som euron är lite starkare mot dollarn jämfört med tisdagen, efter att tyska IFO-index kommit in som väntat.

Investerare fortsätter att försöka värdera utsikterna för den globala ekonomin och hur centralbankerna kommer att agera samtidigt som bolagsrapporterna strömmar in.

Strax före 10.30 är den tyska tioåriga benchmarkräntan 8 punkter ned till 2,12 procent, medan den svenska tioårsräntan är 4 punkter lägre till 2,00 procent.

IFO-index steg till 90,2 i januari, från oreviderade 88,6 i december, väntat var just en uppgång till 90,2.

Index över det aktuella läget sjönk till 94,1 från 94,4, väntat var 95,0, medan index över förväntningarna om framtiden steg till 86,4 från 83,2 föregående månad. Väntat här var 85,0.

ÏFO konstaterar att uppgången drevs av märkbart mindre pessimistiska förväntningar.

"Företagen var dock något mindre nöjda med den nuvarande verksamheten. Den tyska ekonomin börjar det nya året med mer självförtroende", sade IFO-chefen Clemens Fuest i en kommentar.

En IFO-ekonom sade att det troligen inte kommer att bli någon recession i Tyskland, men att BNP antagligen kommer att sjunka något under första kvartalet – främst på grund av minskad konsumtion.

I går visade preliminär PMI för januari att Tysklands industri-PMI var svagare än väntat, 47,0, medan tjänste-PMI överraskade på uppsidan, med 50,4, första noteringen över 50 sedan i juni.

Tidigare på morgonen visade statistik att brittisk PPI sjönk 0,8 procent i december, från månaden före, och steg med 14,7 procent från ett år tidigare.

Här hemma meddelade SCB att producentpriserna i Sverige steg 2,1 procent i december jämfört med månaden före. Jämfört med samma månad föregående år steg producentpriserna 18,7 procent, ned från 10,5 procent i november.

För konsumtionsvaror för inhemsk tillgång var inflationstakten 17,8 procent, ned från 18,2 procent i november.

SEB noterar i sitt morgonbrev att deras veckovisa statistik från SEB debitkort visar fortsatt motståndskraft från hushållen.

"Drar vi bort effekten av priserna är konsumtionen så klart mer tydligt negativ, vi får helt enkelt mindre för pengarna. Men vi tycker oss fortfarande se att viljan att gå på restaurang, hotell eller boka resor är stark och hushållen verkar betala det de behöver göra. Den konsumtionsledda nedgången i reala termer är påbörjad, men än så länge är det en mer utdragen process snarare än tvär inbromsning", skriver SEB.

Såväl Handelsbanken som Nordea lämnat nya konjunkturprognoser under morgonen.

Handelsbankens räknar med att Sveriges BNP sjunker med 1,0 procent i år för att sedan öka med 1,0 procent under 2024. I prognosen i september väntades BNP sjunka 0,3 procent i år och öka 1,6 procent 2024.

KPIF inflationen väntas uppgå till 6,5 procent 2023 men sjunker sedan tillbaka till 2,3 procent för 2024. Den svaga kronan bedöms även gröpa ur svenskarnas köpkraft och driver upp inflationen ytterligare.

Handelsbanken ser även fortsatta räntehöjningar från Riksbanken under 2023. Styrräntan väntas höjas till 3,25 procent i år och sedan sänkas till 2,75 procent under 2024.

"Sammanfattningsvis innebär våra styrränteprognoser fortfarande en restriktiv penningpolitik ända fram till 2025", skrev Handelsbanken i konjunkturprognosen.

Nordea ser i sin prognos en betydande nedgång i svensk ekonomi och tror att BNP sjunker med 2,0 procent i år, för att sedan öka med 0,8 procent nästa år.

"Ljusglimtar ger falska förhoppningar i närtid. Räntan fortsätter upp samtidigt som svenska hushåll, företag och kommuner pressas av höga kostnader. Inhemsk ekonomi bromsar in påtagligt och 2023 är ett förlorat år", säger Annika Winsth, Nordeas chefekonom, i en kommentar.

Riksbanken väntas höja räntan med 50 punkter i februari och ytterligare 25 punkter i april.

Risken är dessutom större att det blir fler än färre räntehöjningar och det går inte att utesluta en höjning även till sommaren. Mycket beror på hur den europeiska centralbanken, ECB agerar då ränteskillnaden påverkar kronan och den inflation vi importerar.

Tidigare bedömde Nordea att Riksbanken skulle stanna vid 50 punkter i februari.

USA-räntorna är lägre i den europeiska förmiddagshandeln, än vid svensk stängning på tisdagen, med tvåårsräntan 10 punkter ned och tioåringen 9 punkter ned

Ingen USA-data av vikt publiceras i eftermiddag, men Bank of Canada lämnar räntebesked klockan 16.00. Väntat enligt Trading Economic konsensusprognos är en höjning med 25 räntepunkter till 4,50 procent.

ING Economics skriver i ett kundbrev att BOC står inför ett "höja/inte höja"-dilemma i dag.

"Vår syn är att de kommer att leverera den sista 25-punktershöjningen i cykeln nu, men behålla viss flexibilitet för att undvika att låta alltför duvaktig", skriver de.

På valutamarknaden handlas euron nu runt 1:088 mot dollarn, medan dollarn har tappat till strax över 130 mot yenen.

Kronan är 2 öre svagare mot euron och ett halv öre starkare mot dollarn.

"Aussiedollarn" stärktes tydligt mot USA-dollarn efter att inflationstakten stigit till 30-årshögsta under fjärde kvartalet, vilket fick marknaderna att prisa in ytterligare räntehöjningar från Australiens centralbank, RBA.             onsdag kl 10.25 (tisdag kl 16.15)
===================================
USD/SEK 10:2293 (10:2343) EUR/USD 1:0878 (1:0854)
EUR/SEK 11:1280 (11:1107) USD/JPY 130:05 (130:69)
Ty obl 2 2,52 (2,58) Ty obl 10 2,12 (2,20)
US obl 2 4,15 (4,25) US obl 10 3,44 (3,53)
Sv obl 2 2,52 (2,56) Sv obl 10 2,00 (2,04)


Direkt-SE