RÄNTOR/VALUTOR: EUROPARÄNTOR VÄNDE UPP, KRONAN TAPPADE

2022-01-14 16:30:14

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Europaräntorna följde USA-räntorna upp på fredagen, trots svagare amerikansk statistik än väntat. De svenska räntorna steg svagt och kronan försvagades efter SCB-statistik som visade att KPIF-inflationen i december fortsatte upp till ett nytt 28-årshögsta.

Den svenska tioårsräntan avslutade dagen 1 punkt upp till 0,36 procent, medan tvåårsräntan stängde 1 punkt högre på -0,14 procent, jämfört med samma tid dagen före.

SCB-statistiken visade att KPIF steg 1,3 procent i december, jämfört med november, och 4,1 procent jämfört med ett år tidigare. Väntat enligt Infronts prognosenkät var en uppgång med 1,2 respektive 4,0 procent.

I november var KPIF-inflationen 3,6 procent.

KPIF-inflationen exklusive energi, KPIFXE, var 1,7 procent i december, jämfört med 1,9 procent i november. Infront-enkäten pekade mot 1,7 procent.

Riksbankens prognos pekade mot en KPIF-inflation på 2,9 procent i december samt en KPIFXE-inflation på 1,7 procent.

Robert Bergqvist, seniorekonom på SEB, skrev i en tweet efter statistiken "4,1% i KPIF-inflation i dec = en suck av lättnad att det inte blev en överraskning på uppsidan".

SEB:s prognos låg högre än konsensus på 4,2 procent för KPIF-inflationen.

Torbjörn Isaksson, chefanalytiker på Nordea, konstaterade däremot att utfallet var högre än de räknat med och noterade att den främsta överraskningen på uppsidan var tjänstepriserna, som steg mer än de trott de skulle göra. Denna uppgång berodde delvis på högre priser på biluthyrning, som de tror kommer att falla tillbaka de kommande månaderna. Även priserna på kläder och skor steg något mer än prognos. Isaksson tyckte dock inte det var någon "drama" i siffrorna.

"Sannolikheten för en räntehöjning har ökat, men huvudscenariot är att Riksbanken kommer att hålla reporäntan oförändrad på noll. När allt kommer omkring kommer inflationen troligen att bli mycket lägre senare i år", skrev Nordea-analytikern i ett kundbrev.

Riksbankschef Stefan Ingves kommenterade i samband med ett tal på fredagen statistiken och sade att inflationen har stigit i Sverige, men att det drivs mycket av energipriser.

"Vi har inget extremt inflationstryck i svensk ekonomi", sade han och tillade att KPIF-inflationen exklusive energi var i linje med deras prognos.

Riksbankens bedömning är att energipriser inte kommer att öka lika snabbt framöver, och "då faller också prisökningarna från energisidan ur konsumentprisindex och det kommer att gå ganska snabbt nedåt i inflationstakten framöver", enligt Ingves.

Den tyska tioårsräntan var vid svensk stängning 3 punkter upp till -0,05 procent.

På fredagsmorgonen gav europeisk statistik vid handen att såväl brittisk industriproduktion som BNP för november var starkare än väntat i november samt att fransk KPI var i linje med förväntningarna i december och att spansk definitiv KPI var lite lägre än det preliminära utfallet.

Tysk BNP för fjärde kvartalet var dock klart svagare än väntat och sjönk med mellan 0,5 och 1,0 procent från kvartalet före, enligt landets statistikkontor.

Commerzbank noterade att en liten uppgång för tillverkningssektorn mer än väl motverkades av ett omikronrelaterat ras i tjänstesektorn, medan ING såg en risk för tysk recession runt årsskiftet, med sjunkande BNP två kvartal i rad.

USA-räntorna steg på fredagen trots svagare statistik än väntat, med den tioåriga statsobligationen 3 punkter upp till 1,76 procent vid svensk stängning.

USA-statistik på eftermiddagen visade att detaljhandel, importpriser och industriproduktion oväntat sjönk i december.

Detaljhandeln minskade med hela 1,9 procent från månaden före, väntat var en oförändrad försäljning, och exklusive bilar med 2,3 procent, väntat +0,2 procent. Omikron och hög inflation bidrog till nedgången, enligt handelsdepartementet.

Importpriserna sjönk samtidigt 0,2 procent, tvärt emot prognoserna om +0,3 procent. Exportpriserna sjönk 1,8 procent, väntat även här +0,3 procent.

Annan data visade att även industriproduktionen var svagare än väntat i december. Den sjönk 0,1 procent i stället för att stiga med väntade 0,3 procent. Samtidigt reviderades dock novemberutfallet upp. Kapacitetsutnyttjandet var också lägre än förutspått.

Preliminärt Michigan-index för januari nådde inte heller upp till förväntningarna, utan sjönk till 68,8 i januari, från 70,6 i december. Väntat 70,0.

På torsdagen sade Lael Brainard, nominerad till vice Fed-chef, inför senaten att Fed kan höja räntorna så tidigt som mars för att försäkra att de höga priserna kan fås under kontroll.

"Kommittén har prognostiserat flera höjningar under året. Vi kommer att vara i en position för att göra det, så snart som tillgångsköpen är avslutade", sade hon.

Även Fed-guvernören Christopher Waller talade om en höjning i mars, även om han inte ser det som aktuellt att höja med 50 punkter. Han tycker att huvudscenariot om tre höjningar i år står sig, men kan tänka sig att höja mindre men också mer, kanske upp till fem gånger, om det behövs. Inkommande data, och då framförallt om inflationen faller tillbaka, blir avgörande.

Vidare rapporterade Reuters att ledamöterna i Bank of Japans direktion, som är påverkade av den globala inflationsuppgången och Federal Reserves kursändring, funderar på när de kan börja signalera en kommande räntehöjning. Det skulle kunna ske även innan de nått inflationsmålet på 2 procent.

Och Sydkoreas centralbank, BOK, höjde på fredagen (som väntat) styrräntan med 25 punkter till 1,25 procent, i spåren av en fortsatt hög inflation. Det är den tredje höjning sedan höjningarna inleddes i augusti.

På valutamarknaden handlades euron på fredagen kring 1:143 mot dollarn (ned från 1:148), medan dollarn tappade till 113:8 mot yenen, från 114:2 dagen före.

Kronan blev 5 öre svagare till 10:27 mot euron och 7 öre svagare till 8:98 mot dollarn.Direkt-SE