RÄNTOR/VALUTOR: EUROPARÄNTOR SVAGT UPP, KRONAN HÄMTAR SIG NÅGOT

2023-05-26 09:56:31

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Europaräntorna pekar uppåt på fredagsförmiddagen, med tyska räntor 4-5 punkter högre. Euron är relativt stabil, medan sorgebarnet kronan har hämtat sig några ören mot både euro och dollar.

Detaljhandelsstatistik har varit i fokus under morgonen.

Här hemma ökade detaljhandelns försäljning med 2,8 procent i april jämfört med föregående månad, men sjönk 6,8 procent jämfört med ett år tidigare.

Dagligvaruhandeln steg 1,8 procent i april, från månaden före, medan sällanköpsvaruhandeln steg 2,7 procent.

Nordeas Gustav Helgesson noterar i ett kundbrev att uppgången var brett baserad då försäljningen ökade kraftigt både för konsumentvaror och varaktiga varor. Samtidigt konstaterar han att detaljhandeln varit under press under större delen av 2022 och Nordea väntar sig att denna svaghet kommer att råda under hela 2023, då köpkraften fortsätter att falla och högre räntor pressar hushållens ekonomi.

"Dagens siffra är goda nyheter men ändrar inte vår syn på att den privata konsumtionen kommer att minska i år", skriver Helgesson.

Svensk Handel meddelade dock på morgonen att framtidstron i butikerna förbättrades i maj och deras Framtidsindikator steg till 76,6, från 71,9 i april.

"Vi är givetvis glada över att fler handlare nu upplever lite medvind. Anledningarna till detta är flera, men givetvis spelar vårens ankomst en stor roll. Därutöver väntar också för handeln student och midsommarfiranden, vilket brukar generera ökad omsättning. Vi hoppas givetvis att så även är fallet i år", sade Sofia Larsen, vd på Svensk Handel.

Annan SCB-data visade att producentpriserna sjönk 1,0 procent i april jämfört med månaden före. Jämfört med samma månad föregående år steg producentpriserna 1,3 procent.

Nordeas Helgesson noterar att priserna på konsumtionsvaror (inhemskt utbud) steg 0,2 procent m/m, vilket med "en tunn marginal var det lägsta månadsutfallet sedan mitten av 2021".

"Följaktligen sjönk siffran från året innan, vilket stödde synen på att inflationen skulle falla tillbaka. Inte minst sjönk siffran för livsmedelspriserna jämfört med föregående år. Den nuvarande svaga SEK är dock en risk och kan fördröja nedgången i inflationen", enligt honom.

I Norge sjönk däremot detaljhandelsförsäljningen med 1,2 procent i april, efter en nedgång med 02, procent i mars.

Handelsbanken noterar i en kommentar att nedgången var bred och anser att utsikterna för sektorn fortsatt är negativa eftersom räntehöjningar från Norges Bank gör att hushållens reala disponibelinkomster kommer att falla ytterligare.

I Storbritannien ökade dock detaljhandelns försäljning inklusive bensin med 0,5 procent i april, över väntade +0,3 procent, efter en nedgång med 1,2 procent månaden före.

ING Economics skriver att aktiviteten återhämtar sig efter ett väderstört marsutfall (mycket regn) och de tror att det värsta för sektorn kan vara över i och med att reallöneökningarna blir mindre negativa.

På centralbankstemat sade ECB-ledamoten Klaas Knot på torsdagskvällen att ECB måste höja räntan i både juni och juli, med 25 punkter vardera. När räntetoppen är nådd bör räntorna ligga kvar på den nivån under en "betydande period" då den underliggande inflationen inte avtar lika snabbt som väntat.

USA-räntorna pekar också uppåt i fredagens förmiddagshandel, med tvåårsräntan 7 punkter högre på 4,50 procent, jämfört med svensk stängning på torsdagen.

Förhandlingarna om skuldtaket fortsätter och beskrivs fortsatt som "produktiva". Financial Times skriver att parterna närmar sig ett tvåårigt avtal som begränsar de statliga utgifterna där man bland annat ska ha bestämt hur stora de militära utgifterna får bli.

Och källor till Reuters uppgav på torsdagskvällen att en överenskommelse kring skuldtaket kommer allt närmare. Det ska nu bara skilja 70 miljarder dollar mellan partierna.

Ipek Ozkardeskaya, senioranalytiker på Swissquote Bank, noterar i ett kundbrev att om investerare inte är extremt oroliga för samtalen om skuldtaket så beror det på att de vet att det bara är en onödig politisk teater och att skuldtaket i alla fall kommer att höjas.

"Men i den extrema händelsen av en politisk olycka skulle konsekvenserna bli katastrofala. Amerikanska och globala aktier skulle kunna dyka mer än 20 procent och USA:s självförvållade ekonomiska kris skulle pressa världsekonomin in i en djup recession i slutet av året", enligt henne.

I eftermiddag blir det en hel del amerikansk statistik, som privatkonsumtion och index för kärninflationen (core PCE), order varaktiga varor och definitivt Michiganindex.

På valutamarknaden har euron stärkts marginellt till 1:074 mot dollarn, medan dollarn är stabil kring 139:6 mot yenen.


             fredag kl 9.50 (torsdag kl 16.15)
===================================
USD/SEK 10:7637 (10:8032) EUR/USD 1:0736 (1:0724)
EUR/SEK 11:5597 (11:5888) USD/JPY 139:61 (139:58)
Ty obl 2 2,90 (2,87) Ty obl 10 2,53 (2,48)
US obl 2 4,50 (4,43) US obl 10 3,79 (3,76)
Sv obl 2 3,05 (3,00) Sv obl 10 2,39 (2,35)


Direkt-SE