Räntor Europeiska räntor drog upp på tisdagen efter starkare PMI-data för november än väntat. Rörelserna följde utvecklingen i amerikanska statsobligationer sedan Jerome Powell nominerats för en ny period som Fed-chef.

”President Biden åternominerade Jerome Powell för ytterligare en period medan hans rival, Lael Brainard, lyfts till vice-chef. Brainard är mycket av en duva och det verkar som att särskilt aktie- och obligationsmarknader puttrat nära närtidens högstanivåer i det fall Brainard skulle få ett positivt besked till toppjobbet”, skrev Jeffrey Halley, seniormarknadsanalytiker på Oanda, i ett marknadsbrev.

Svensk tioårsränta steg 4 punkter på tisdagen till 0,26 procent medan tvåårsräntan låg kvar på -0,22 procent.

Goldman Sachs räknade i en ny analys med att Riksbanken vid veckans räntemöte kommer att börja inleda vad som ska visa sig bli ett ”ganska abrupt” policyskifte, med en räntehöjning redan under 2022. Riksbankens räntebana har hittills pekat mot att reporäntan hålls på noll till och med 2024.

Medan snabbare tapering och tidigare räntehöjningar i USA började att prisas in så började även marknaden prissätta en ECB-räntehöjning redan under nästa år. Fransk tioårsränta steg nära 10 punkter till 0,12 procent medan tysk motsvarighet var upp 9 punkter från måndagens svenska stängning till -0,23 procent. Tysk tvåårsränta var 2 punkter upp till -0,74 procent.

ECB-direktionsledamöterna Isabel Schnabel och Klaas Knot sade båda till Bloomberg på tisdagen att det fortsatt ser ut att gå att avsluta med nettoköp inom pandemiköpprogrammet PEPP efter mars 2022. Knot noterade att nuvarande covid-spridning förefaller ha en dämpande effekt på den ekonomiska aktiviteten men att effekten på inflationen är mer tvetydig.

”Det kan också förstärka en del av bekymren kring utbudsflaskhalsar”, sade han och trodde inte på att ECB börjar att höja räntan redan under 2022.

Isabel Schnabel påpekade att diskussionerna är intensiva i ECB-rådet kring hur länge utbudsstörningarna väntas vara kvar. ECB väntas dra upp sina inflationsprognoser för nästa år, men hon tror, liksom många andra, att inflationstakten ska sjunka tillbaka under loppet av nästa år med en inflation under 2-procentsmålet på medellång sikt.

”Men riskerna mot inflationen ligger på uppsidan. Osäkerheten har ökat vad gäller takten och omfattningen av nedgången. Jag tror helt enkelt inte att vi kan säga, baserat på dagens data, vad som verkligen kommer att ske”, sade hon.

Euron höll sig vid 1:1250 mot dollar fastän den amerikanska valutan stärktes mot flertalet andra valutor såsom över 115 gentemot japanska yen för första gången sedan 2017.

På statistikfronten kom både tyska och franska preliminära PMI in över förväntan. Euroområdets kombinerade inköpschefsindex steg oväntat till 55,8 i november (54,2 i oktober) när både industri-PMI och tjänste-PMI oväntat steg.

”En starkare expansion i affärsaktiviteten under november trotsade ekonomernas förväntningar om en inbromsning men det är inte sannolikt att det hindrar euroområdet från att drabbas av lägre tillväxt under fjärde kvartalet”, sade Markit-chefekonomen Chris Williamson i en kommentar.

Pundet tappade något till nivå under 1:34 mot dollar fastän preliminära brittiska PMI för november kommit in nära, men aningen över, förväntan.

Turkiska lira försvagades kraftfullt, över 10 procent, på tisdagen. Presidenten Tayyip Erdogan sade att Turkiet ska vinna ett ekonomiskt självständighetskrig och en svag valuta är enligt honom ett stöd för tillväxt av jobb och ekonomi.

”Vi ser spelen som spelas med valutakurser och räntor. Vi har kommit ut ur varje strid vi gått in i med heder genom att ta en stark ståndpunkt”, citerades han av Dow Jones.

Den svenska agendan var tunn på tisdagen även om Finansinspektionen (FI) publicerade en stabilitetsrapport. I denna angavs att risktagandet på de finansiella marknaderna är fortsatt högt delvis som en följd av förbättrade makroekonomiska utsikter men även på de kraftfulla penning- och finanspolitiska åtgärderna som sattes in under våren 2020.

”På sikt finns en risk för att omfattande och långvariga tillgångsköp leder till en felaktig värdering av risk på de finansiella marknaderna, och att investerare som vill hålla uppe sin avkastning tar för stora risker”, varnade FI.

Kronan försvagades knappa 5 öre mot både dollar och euro mellan måndags- och tisdagseftermiddagen till 9:03 respektive 10:15.

Markits preliminära PMI för amerikansk tjänstesektor sjönk oväntat till 57,0 i november (58,7 i oktober) medan industri-PMI steg marginellt mer än väntat till 59,1 från 58,4.

USA-räntor fortsatte ändå upp med tioårsräntan 6 punkter högre vid 1,65 procent medan tvåårsräntan klättrade 7 punkter till 0,63 procent till ny pandemihögstanivå.

”Powell-åternomineringen har satt Fed-nedtrappningen i centrum på nytt och marknaderna har snabbt börjat prisa in en första räntehöjning om 0,25 procent till mitten av 2022”, skrev Jeffrey Halley på Oanda vidare i sitt marknadsbrev.