Riksbanken Riksbanken spår att styrräntan toppar strax under 3 procent. Men det är en nivå som inte kommer att räcka för att få ner inflationen till de nivåer som Riksbanken själva förväntar sig. Det säger Lars Kristian Feste, räntechef på Öhman Fonder, i en kommentar efter Riksbankens räntebesked.

Dagens räntehöjning med 75 punkter var helt förväntad. Samtidigt skriver Riksbanken upp räntebanan som nu spås toppa på 2,84 procent i huvudscenariot.

Även inflationsprognosen för 2023 skrivs upp och Riksbanken tror nu på en inflation på 5,7 procent. Men enligt Riksbankens prognos faller inflationen tillbaka rejält 2024 (se tabell). Men det är en prognos som inte håller, menar Lars Kristian Feste. 

– Det jag främst reagerar på är att Riksbanken spår att inflationen väntas sjunka ganska mycket, KPIF till 1,5 procent år 2024 jämfört med prognosen om 5,7 procent 2023, samtidigt som prognosen är att styrräntan toppar på strax under 3 procent. Det är en för låg styrränta för att inflationen ska sjunka så pass mycket, enligt vår bedömning. Jag tror att den strukturella inflationen är högre än vad Riksbanken räknar med. Riksbankens eget alternativscenario med högre inflation och högre styrränta är mer sannolikt, säger Lars Kristian Feste i en kommentar.

Tabell: Riksbankens prognos

rb-tabell-24-nov